آزمایش و آشنایی با وسایل آزمایشگاهی

وسایل شیشه ای

وسایل شیشه ای خود به دو دسته مدرج و غیر مدرج طبقه بندی می شوند ، بدیهی است که از ظروف مدرج برای تعیین حجم استفاده می شود .

در هنگام کار با ظروف مدرج توجه داشته باشید که با توجه با کشش سطحی آب ، سطح آن در یک استوانه نسبتاً باریک به صورت مقعر در می آید . به سطح فوق مینیسک گفته می شود . سئوالی که پیش می آید این است که در این صورت مبنای تنظیم و خواندن حجم صحیح کدام قسمت سطح مقعر فوق است ؟ در واقع گودترین قسمت مبنای خواندن قرار می گیرد .

ضمناً توجه داشته باشید که هنگام خواندن حجم ، چشم باید تقریباً در سطح خط مینیسک قرار گیرد و چنانچه بالاتر یا پایین تر از سطح فوق قرار گید ، حجم خوانده شده به ترتیب بالاتر یا پایین تر از سطح فوق قرار گیرد حجم خوانده شده به ترتیب بالاتر یا پایین تر از حجم واقعی گزارش خواهد شد . گاه توصیه می شود که یک صفحه سیاه و سفید را پشت ظرف مدرج قرار دهند و سپس در حالی که چشم در سطح خط مینیسک قرار گرفته است ، حجم مورد نظر خوانده شود .

الف : ظروف مدرج

پی پت : برای برداشت حجم های مختلف و نسبتاً کم از پی پت استفاده می شود . با انگشت شست و سه انگشت آخر پی پت را به صورت عمودی گرفته و به وسیله انگشت نشانه دهانه آنرا باز و بسته می کنند .

بورت

ساختمان بورت تفاوت چندانی با پی پت ندارد بعبارت دیگر بورت ، پی پتی است که در انتهای آن شیر وجود دارد و انتهای فوقانی آن ممکن است قدری گشادتر باشد و مایع را به عوض اینکه با دهان بالا وارد بورت می کنند .

استوانه مدرج ( مزور )

استوانه ای است پایه دار با حجم های مختلف که از آن می توان برای برداشت و انتقال حجم های بزرگتر استفاده کرد . علاوه بر استوانه مدرج ، لیوان مدرج نیز وجود دارد که بیشتر برای نقل و انتقال حجم تقریبی مایعات مورد استفاده قرار می گیرد و کمتر به عنوان ابزار حجم سنجی دقیق مورد استفاده واقع می شود .

بالن ژوژه

بالنی است با گردن بسیار باریک و دراز که بر روی قسمتی از آن خطی قرار دارد که حجم دقیق بالن را مشخص می کند . این ظرف عمدتاً در محلول سازی و به حجم رساندن محلول ها و نیز رقسق سازی آنها مورد استفاده قرار می گیرد .

ب : ظروف غیر مدرج

ارلن از ارلنی که بیشتر بنام ارلن مایر خوانده می شود معمولاً برای مخلوط کردن و حتی نگهداری مایعات استفاده می شود . ارلن مایر ظرف مخروطی با گردن نسبتاً باریک در حجم های مختلف است

بالن ته گرد

در واقع یک نوع ارلن با ته گرد است و معمولاً برای تقطیر مورد استفاده قرار می گیرد .

بشر

ظرف شیشه ای استوانه ای دهان گشادی است که معمولاً به منظور مخلوط کردن و تهیه مواد لازم برا ی آزمایش مورد استفاده قرار می گیرد . به علت دقت کم در اندازه گیری و نیز دهانه گشاد از آن به هیچ وجه برای حجم سنجی و یا نگهداری مواد استفاده نمی شود .

لوله آزمایش

لوله هایی در اندازه های مختلف هستند که ته آنها بسته و گرد است . جداسازی سرم و انجام آزمایش به طور معمول در آنها صورت می گیرد .

IMG 3549 آزمایش و آشنایی با وسایل آزمایشگاهی IMG 3553 آزمایش و آشنایی با وسایل آزمایشگاهی IMG 3554 آزمایش و آشنایی با وسایل آزمایشگاهی IMG 3556 آزمایش و آشنایی با وسایل آزمایشگاهی IMG 3719 آزمایش و آشنایی با وسایل آزمایشگاهی IMG 3725 آزمایش و آشنایی با وسایل آزمایشگاهی IMG 3731 آزمایش و آشنایی با وسایل آزمایشگاهی IMG 3733 آزمایش و آشنایی با وسایل آزمایشگاهی

فرستادن دیدگاه