آزمون پیشرفت تحصیلی برگزار شد

کمالی در جمع دانش آموزان به اهمیت آزمون پیشرفت تحصیلی پرداخت و خاطر نشان کرد: آزمون پیشرفت تحصیلی برای مدرسه بسیار با اهمیت و از جایگاه ویژه ای در شناسایی دانش اموزان مستعد و نیاز به تلاش ، معلمان و دانش آموزان پرتلاش دارد.
کمالی افزود: این آزمون موجب آمادگی بیشتر دانش آموزان جهت کسب امتیاز بالاتر در المپیادهای علمی و رتبه های بیشتر در کنکور سراسری می گردد.
وی با تاکید بر این که سنجش و ارزشیابی جز لا ینفک تعلیم و تربیت به شمار می رود، تصریح کرد: بدون ارزیابی مستمر و دقیق از فرایند آموزشی و پرورشی، رسیدن به اهداف مورد نظر به صورت مطلوب، نا ممکن خواهد بود.

Photo 0144 آزمون پیشرفت تحصیلی برگزار شد Photo 0145 آزمون پیشرفت تحصیلی برگزار شد Photo 0146 آزمون پیشرفت تحصیلی برگزار شد

فرستادن دیدگاه