آزمون پیشرفت تحصیلی در راه است

هدف از برگزاری آزمون‌های سنجش پيشرفت تحصيلی آن است كه دانش‌آموزان همزمان با تحصيل در مدارس و فراگرفتن مطالب جديد، با برنامه‌ای مشخص و با نظم مطالعاتی، به تثبيت دانسته‌های خود پرداخته و به‌طور پيوسته خود را محك بزنند تا نقاط ضعف و قوت خود را شناخته و در جهت تقويت نقاط قوت و برطرف كردن نقاط ضعف اقدامات لازم را انجام دهند.

در اين راستا دانش‌آموزان بر مبنای بودجه‌بندی دقيقی كه منطبق بر نظام آموزشی كشور است، حركت می‌كنند و در كنار مطالب درسی‌ای كه آموزگاران دلسوز مدرسه در اختيار ايشان قرار می‌دهند، برای تقويت بنيه علمی آن‌ها،  نيز كتاب‌هايی را تحت عنوان «درس‌نامه» ـ كه با بودجه‌بندی آزمون‌ها هماهنگ  موجود می‌باشد ـ در اختيار دانش‌آموزان قرار می‌دهد. ، درس‌های مهم آزمون به صورت مختصر و مفيد و به دور از تكرار و از ديدگاهی ديگر و با روشی نو به همراه تمرين‌ها و تست‌های حل شده و نيز آزمونی در انتهای آن تأليف گرديده است.

بلافاصله پس از هر آزمون، پاسخ‌نامه تشريحی در اختيار دانش‌آموزان قرار می‌گيرد. كه اين موضوع می‌تواند كمك شايانی به يادگيری مطالب درسی و رفع ابهامات موجود در ذهن آن‌ها نماید.

فرستادن دیدگاه