آموزش مستمر و پویا برای کاهش اثرات بلایای طبیعی بایستی نهادینه شود

مدیریت آموزشگاه در زمینه بلایای طبیعی بیان داشتند ، بایستی این گونه آموزش ها فراگیر شده و همه افراد آموزش های لازم را در این خصوص فرا گیرند تا در لحظه بحران بتوانند در برابر حوادث ایمنی نسبی داشته باشند.

وی اظهار داشت : ارتقای آموزش و آگاهی در خصوص حوادث و بلایای طبیعی و نحوه برخورد افراد با حوادث موجب می شود تا در صورت وقوع این حوادث با اقدامات صحیح و سریع شاهد کاهش اثرات جبران ناپذیر آن باشیم.

مدیریت آموزشگاه با بیان اینکه بایستی اصل آموزش به عنوان اصلی مهم و بنیادی در همه حوزه ها مورد توجه قرار گیرد،افزود : این اصل باعث کاهش خسارات ناشی از حوادث می شود.

خانم کمالی بر به روز شدن تجهیزات و امکانات سازمان های امدادی تاکید کرد و گفت : بایستی این مهم هر چه بیشتر مورد توجه قرار گیرد.و ایشان با توجه به قدیمی بودن ساختمان دبستان پروین اعتصامی ، مقاوم سازی ساختمان ها را نیز یکی از مواد کاربردی در کاهش خسارات در زمان حوادث عنوان کرد.

او اظهار داشت : ارایه تسهیلات و نوسازی در این زمینه را خدمت بزرگی به دانش آموزان و مردم این حوزه خواند  که اگردر راستای مقابله با حوادث طبیعی برداشته شود .

وی ادامه داد : همانطور که در راستای پدافند غیرعامل تلاش می کنیم بایستی علاوه بر بحث آموزش در راستای طرح های جامع در خصوص مقاوم سازی و ایجادمحیط امن برای حوادث طبیعی هم تلاش کنیم.

در مراسم آموزش مبارزه با بلایای طبیعی که با حضور عوامل اداری به خصوص معاونت پرورشی  برگزار شد دانش آموزان این مدرسه آموزش های لازم را در این زمینه فراگرفتند.

که جا دارد از زحمات همه کارکنان به خصوص معاونت پرورشی تقدیر و تشکر به عمل آید.

Photo 0007 آموزش مستمر و پویا برای کاهش اثرات بلایای طبیعی بایستی نهادینه شود Photo 0019 آموزش مستمر و پویا برای کاهش اثرات بلایای طبیعی بایستی نهادینه شود Photo 0020 آموزش مستمر و پویا برای کاهش اثرات بلایای طبیعی بایستی نهادینه شود Photo 0025 آموزش مستمر و پویا برای کاهش اثرات بلایای طبیعی بایستی نهادینه شود Photo 0027 آموزش مستمر و پویا برای کاهش اثرات بلایای طبیعی بایستی نهادینه شود Photo 0028 آموزش مستمر و پویا برای کاهش اثرات بلایای طبیعی بایستی نهادینه شود Photo 0030 آموزش مستمر و پویا برای کاهش اثرات بلایای طبیعی بایستی نهادینه شود Photo 0032 آموزش مستمر و پویا برای کاهش اثرات بلایای طبیعی بایستی نهادینه شود

فرستادن دیدگاه