اجرای طرح صبحانه سالم در مدرسه

به مناسبت هفته سلامت با همکاری اولیای دانش اموزان، طرح صبحانه سالم در مدرسه به اجرا درآمد.
کمالی مدیر دبستان در مراسم هدف از اجرای این طرح را ترغیب و تشویق دانش آموزان صبحانه و توجه به اهمیت و نقش تغذیه سالم در افزایش یادگیری دنش آموزان دانست و اظهار داشت: متاسفانه چیزی که امروز در بین بچه ها در مقاطع مختلف سنی رایج شده است میل بیشتر به استفاده تنقلات و غذاهای نامناسب می باشد که این امر باعث کاهش توانمندی دانش آموزان در فراگیری درسی در حین مطالعه می شود.
کمالی در ادامه افزود: باید همواره تلاش شود تغذیه سالم و پر فایده جایگزین مواد غذایی ناسالم قرار گیرد که این عمل یکی از عوامل مهم از بین بردن موانع یادگیری می باشد و همچنین با این برنامه می توانیم فرهنگ استفاده صحیح صبحانه را به دانش آموزان آموزش دهیم.
برگزاری مسابقات ورزشی وبرپایی نمایشگاه نقاشی از دیگر برنامه های امروز دانش آموزان در دبستان دخترانه پروین اعتصامی چالوس بود.

IMG 4056 اجرای طرح صبحانه سالم در مدرسه IMG 4058 اجرای طرح صبحانه سالم در مدرسه

فرستادن دیدگاه