راه حل رفع اختلال در املا نویسی در سطح دبستان

تعریف املا: املا کلمه ای است عربی ومصدر .این کلمه در ترجمه ی فارسی به معنای پر کردن نویسانیدن ، دیگری را به تلقین از خود چیزی گفتن ، مطلبی را تقریر کردن تا کسی بنویسد . نوشتن از تلقین مطلبی که دیگری تقریر کند .طریقه ی نوشتن کلمات درست نویسی ،نوشتن ترکیب حروف ریشه ی لاتین املا فرانسوی است و به معنای مطلبی که کسی املا کند ودیگری بنویسد .جمع کلمه ی املا امالی است و کتاب های بسیاری به نام امالی داریم یعنی دیگران گفتند وافرادی می نوشتند و بعد ها به صورت سند های مهم علمی می شوند .املا گویی واملا نویسی یکی از مهارت های پیچیده و مهم و اساسی زبان فارسی است .
بدیهی است که با نوشته ای که با غلط املایی همراه باشد ارتباط زبانی بین افراد جامعه به نحو موثر برقرار نمی شود . بنابراین لزوم توجه به این درس کاملا روشن است و در نوشتن املا دانش آموزان عزیز باید موارد زیر را رعایت کنند .
الف – خوب گوش دادن و تشخیص دقیق کلمات ودرک آن ها
ب – خوب تشخیص دادن ،یادآوری و مجسم ساختن تصویر و باز شناسی آن کلمه در ذهن
ج – درست نویسی ، نوشتن صحیح حروف سازنده کلمه و توالی مناسب آن ها
عللي را که برا ي شکست اين کودکان در امر يادگيري شايسته ذکر است چنين مي توان خلاصه کرد :
الف – فقدان انگيزش کافي
ب – فقدان توجه و دقت لازم
ج – دقت بيش از اندازه به جزيي از کل
د- فقدان هماهنگي لازم در حرکات
توصيه مي شود چون اين کودکان با برخورداري از هوش عادي ممکن است در يک يا چند زمينه يادگيري مانند : خواندن – نوشتن – هجي کردن – حساب کردن – توجه کردن و …. مشکل داشته باشند توسط يک گفتار درمان ارزيابي و درمان گردد .

علائم باليني ناتواني يادگيري سن پيش دبستاني :
– نسبت به بچه هاي ديگر، ديرتر صحبت مي کند.
– هنگام محاوره براي يافتن کلمات صحيح ناتوان است.
– نمي تواند در يک دسته بندي خاص، کلمات را به سرعت نام ببرد.
– در قافيه ساختن مشکل دارد.
– در يادگيري الفبا، روزهاي هفته، رنگ ها، شکل ها و اعداد مشکل دارد.
– فوق العاده بي قرار است و براحتي حواسش پرت مي شود.
– نمي تواند از دستورات يا قواعد پيروي کند.
کودکستان تا کلاس چهارم :
– در يادگيري ارتباط بين حروف و صداها کند است.
– نمي تواند صداها را با هم ترکيب کند تا کلمات را بسازد.
– اشتباهات ثابتي در خواندن و هجي کردن دارد.
– مشکلاتي در به ياد آوردن توالي ها و گفتن زمان دارد.
– در يادگيري مهارت هاي جديد کند است.
– در برنامه ريزي مشکل دارد.
کلاس پنجم به بالا :
– در يادگيري پيشوندها، پسوندها، ريشه کلمات و ساير روش هاي خواندن کند است.
– از خواندن با صداي بلند پرهيز مي کند.
– در رياضيات با مسأله هاي نوشتني مشکل دارد.
– در قسمت واحدي از يک متن نوشته شده يک کلمه را به صورت هاي مختلفي هجي مي کند.
– از تکاليف خواندني و نوشتني پرهيز مي کند.
– در به يادآوري و درک آنچه خوانده است، مشکلاتي دارد.
– کارها را به کندي انجام مي دهد.
– مشکلاتي در درک، يا تعميم دادن مفاهيم دارد.
– دستورات و اطلاعات را اشتباه مي خواند .

IMG 1426 راه حل رفع اختلال در املا نویسی در سطح دبستان IMG 1428 راه حل رفع اختلال در املا نویسی در سطح دبستان IMG 1429 راه حل رفع اختلال در املا نویسی در سطح دبستان IMG 1431 راه حل رفع اختلال در املا نویسی در سطح دبستان IMG 1430 راه حل رفع اختلال در املا نویسی در سطح دبستان

فرستادن دیدگاه