انتخابات انجمن اولیاو مربیان برگزار شد

انتخابات اعضای انجمن اولیا، و مربیان دبستان به طور همزمان در کلیه واحدهای آموزشی شهرستان برگزار می گردد. نظر به اینکه مشارکت همه جانبه شما پدران و مادران گرامی در کنار معلمان عزیز علاوه بر تحکیم پیوند خانواده و مدرسه موجبات سعادت وپیروزی فرزندتان رابه دنبال خواهدداشت لذا به همین مناسبت جلسه انتخابات انجمن اولیا و مربیان دبستان پروین اعتصامی در شسالن شهید آوینی آموزش و پرورش برگزار شد و اعضای اصلی با آرای حد نصاب حاضرین انتخاب شدند .

IMG 3204 انتخابات انجمن اولیاو مربیان برگزار شد IMG 3208 انتخابات انجمن اولیاو مربیان برگزار شد IMG 3212 انتخابات انجمن اولیاو مربیان برگزار شد IMG 3216 انتخابات انجمن اولیاو مربیان برگزار شد

 

فرستادن دیدگاه