بازدید علمی به همراه یک روز بانشاط

گردش علمي به عنوان یک رسانه آموزشی به دانش آموزان امكان مي دهد كه از طريق مشاهده طبيعت, وقايع, فعاليت ها, اشياء و مردم تجريه علمي بدست آورند. در گردش علمي دانش آموزان با مشاهده واقعيتها مي توانند مفاهيمي را كه در در كلاس مورد بحث قرار مي گيرد, بهتر در ذهن خود بپرورانند و معلم مي تواند با استفاده از اين شيوه ، كنجكاوي فراگيران را درباره موضوعي خاص بر انگيزد. در بعضي موارد, مي توان از گردش علمي براي جمع آوري اطلاعات لازم براي انجام گرفتن آزمايش, يا يك پروژه, بهره گرفت. مثلاً اگر هدف درس( آشنایی با شغل پرستاری ) باشد مي توان دانش آموزان را به چند بیمارستان یا مرکز درمانی برد تا با مصاحبه با پرستاران و آشنایی با محیط کار آنان ، اطلاعاتی را جمع آوری و در کلاس ارائه دهند. ”
یکی از راههای موثر علاقمند کردن دانش آموزان به کلاس و مدرسه و ایجاد جذابیت در آن وجلوگیری از خستگی مضاعف آنها ، برگزاری بازدید علمی و اردو در طی سال تحصیلی است که در این زمینه عوامل دبستان در حد امکان تمام توان خود را برای استفاده از آن بکار برده اند و انجمن اولیا نقش مهمی در ترغیب مدیران و والدین برای مساعدت در برگزاری گردش علمی ، داشته است و در این زمینه تقدیر و تشکر می شود .

Photo 0004 بازدید علمی به همراه یک روز بانشاط Photo 0005 بازدید علمی به همراه یک روز بانشاط Photo 0006 بازدید علمی به همراه یک روز بانشاط Photo 0007 بازدید علمی به همراه یک روز بانشاط Photo 0013 بازدید علمی به همراه یک روز بانشاط Photo 0015 بازدید علمی به همراه یک روز بانشاط Photo 0016 بازدید علمی به همراه یک روز بانشاط Photo 0018 بازدید علمی به همراه یک روز بانشاط Photo 0019 بازدید علمی به همراه یک روز بانشاط

فرستادن دیدگاه