بیستم فروردین ماه «روز ملی فناوری هسته ای»

روز ملی فناوری هسته ای از سوی دانش آموزان دبستان پروین اعتصامی شهرستان چالوس گرامی داشته شد.دانش اموزان می دانند ،رسیدن به این مرحله از دانش روز با وجود محاصره شدید اقتصادی از سوی غرب، نمایانگر اراده ملت همیشه سربلند ایران برای فتح قله های علمی و رسیدن به استقلال بی قید و شرط است.
واقعیت این است که کشورهای قدرتمند جهان، هرگز سربلندی و استقلال ایران را خواهان نبوده نگاهی اجمالی به تاریخ گذشته نشان می دهد، هرگاه ملت ایران دست بر زانوهای خود زده و آماده انجام دادن تحولی عظیم گردیده، آنها با شدت در مقابل ایران صف کشیده اند.
باور دستیابی کشوری از منطقه خاورمیانه ـ با وجود تحریم های طولانی مدت ـ به چرخه کامل سوخت هسته ای، آن هم با تکیه بر همت دانشمندان جوان داخلی، برای غرب تبدیل به کابوسی دهشتناک شده است؛ تا جایی که برای توقف فعالیت های غنی سازی ایران تاکنون قطع نامه های مختلف را در شورای امنیت سازمان ملل تصویب کرده اند.
با وجود تمام این تلاش های نافرجام قدرتمندان جهان، ملت ایران همچون ملی شدن صنعت نفت، دوران مبارزه با استبداد ستم شاهی و هشت سال دفاع مقدس، بر سر خواسته های خود پافشاری خواهد کرد تا به آنچه حق مسلّم مردم و سرزمینش است، دست یابد.
ملت همیشه در صحنه ایران، اثبات کرد که اراده راسخ ملی ایرانیان در زمینه علوم پیشرفته روز دنیا نیز به ثمر خواهد نشست و حیات توأم با عزت، نتیجه شیرین پافشاری بر خواسته های بحق ایرانیان است.

IMG ۲۰۱۴۰۴۰۹ ۰۷۴۰۰۸ بیستم فروردین ماه «روز ملی فناوری هسته ای» IMG ۲۰۱۴۰۴۰۹ ۰۷۴۰۱۷ بیستم فروردین ماه «روز ملی فناوری هسته ای» IMG ۲۰۱۴۰۴۰۹ ۰۷۴۰۴۴ بیستم فروردین ماه «روز ملی فناوری هسته ای» IMG ۲۰۱۴۰۴۰۹ ۰۷۴۰۵۱ بیستم فروردین ماه «روز ملی فناوری هسته ای» IMG ۲۰۱۴۰۴۰۹ ۰۷۴۰۵۸ بیستم فروردین ماه «روز ملی فناوری هسته ای» IMG ۲۰۱۴۰۴۰۹ ۰۷۴۱۰۳ بیستم فروردین ماه «روز ملی فناوری هسته ای» IMG ۲۰۱۴۰۴۰۹ ۰۷۴۱۱۲ بیستم فروردین ماه «روز ملی فناوری هسته ای» IMG ۲۰۱۴۰۴۰۹ ۱۱۰۱۱۸ بیستم فروردین ماه «روز ملی فناوری هسته ای» Photo 0035 بیستم فروردین ماه «روز ملی فناوری هسته ای» Photo 0036 بیستم فروردین ماه «روز ملی فناوری هسته ای» Photo 0037 بیستم فروردین ماه «روز ملی فناوری هسته ای» Photo 0039 بیستم فروردین ماه «روز ملی فناوری هسته ای» Photo 0040 بیستم فروردین ماه «روز ملی فناوری هسته ای» Photo 0041 بیستم فروردین ماه «روز ملی فناوری هسته ای»

فرستادن دیدگاه