جشنواره جابر دبستان با افتخار به کار خود پایان داد

امسال هم طرح جابر در دبستان پروین اعتصامی با ارائه 75 طرح خلاقانه به کار خود پایان داد . کمالی فعالیت مسوولانه دانش آموزان به خلق آثار را ستودنی اعلام کرد و اظهار داشت که از همه هنرمندان خلاق در این عرصه از سوی انجمن اولیا و مربیان دبستان تجلیل به عمل خواهد آمد.
کمالی در مورد داوری طرح ها به خصوص عدم حضور دانش آموزان در کنار طرح ها و دفاع از طرح خود انتقاد کرد و پیشنهاد داشت که اگر دانش آموزان در کنار طرح خود حضور داشتند بهتر به داوری طرح ها کمک می کرد .
کمالی افزود نبايد مسئله ” رقابت ” را در نمايشگاه هاي علمي و به خصوص براي كودكان كم سن و سال پر رنگ نشان داد، اينكه در طول سال هاي تحصيل به بچه ها ياد دادیم كه علم را دوست داشته باشند بسيار مهمتر از آن است كه آنها را به رقابت تشويق كنيم .
کمالی ضمن تقدیر و تشکر از همه دانش آموزان ، عوامل اجرایی و داوران محترم ، گام های اساسی در اجرای بهینه جشنواره به خصوص داوری را برشمرد و امید بر آن داشت در سال های آتی مد نظر قرار گیرد.
وبیان داشت  باید به كيفيت كار بها دهيم و نه به كميت آن . يكي از اهداف مهم نمايشگاه علمي ارتقاي فهم وكاربرد اصول و تجربيات علمي است . پس دانش آموزاني كه سطح بالايي از فهم علمي را به نمايش مي گذارند بايد نسبت به دیگراني كه فقط وقت زيادي را صرف پروژه خود كرده اندبيشتر مورد تشويق قرار گيرند .
کمالی بهترين ابزار  داوري  راتوانايي  داوران در پرسيدن سوالات دانست و به آنچه دانش آموز بايد در باره پروژه خودش بداند توجه کند .

در پایان کمالی از همکاری دلسوزانه همکاران محترم آموزشگاه به خصوص رابطین جشنواره تقدیر و تشکر نمود .

Photo 0348 جشنواره جابر دبستان با افتخار به کار خود پایان داد Photo 0349 جشنواره جابر دبستان با افتخار به کار خود پایان داد Photo 0350 جشنواره جابر دبستان با افتخار به کار خود پایان داد Photo 0365 جشنواره جابر دبستان با افتخار به کار خود پایان داد Photo 0367 جشنواره جابر دبستان با افتخار به کار خود پایان داد Photo 0368 جشنواره جابر دبستان با افتخار به کار خود پایان داد Photo 0369 جشنواره جابر دبستان با افتخار به کار خود پایان داد

 

فرستادن دیدگاه