ترویج بازی‌های بومی ومحلی در مدرسه

کمالی مدیر دبستان از ترویج بازی‌های بومی و محلی در سطح مدرسه با سابقه 4 ساله خبر داد و افزود: دانش‌آموزان در توسعه و گسترش بازی‌های بومی و محلی نقش موثری دارند.
وی گفت: با توجه به این که قشر دانش‌آموز به دلیل سن و سال پایین و آمادگی جسمی و روحی توانایی انتقال این فرهنگ و ورزش‌ها را به نسل‌های بعدی دارد برنامه‌ریزی و همکاری مسوولان در این زمینه ضرورت دارد.
وی به آسیب‌های شدید بازی‌های رایانه‌ای در بین دانش‌آموزان اشاره کرد و افزود: باترویج بازی‌های کامپیوتری در بین دانش‌آموزان فرهنگ اصیل و ورزش‌های اصیل بومی و محلی مورد غفلت واقع شده و این موضوع به ضرر جامعه است.
وی اظهار کرد: ستاد تربیت بدنی این آموزشگاه در برگزاری دوره‌های آموزشی و به تبع آن مسابقات و جشنواره‌های بومی و محلی در مدارس سطح شهرستان آمادگی کامل دارد.
وی افزود: با همکاری اولیای دانش آموزان و انجمن به این امر با لباس محلی اقدام کرده و زمینه را برای احیا و ترویج بازی‌های بومی و محلی در بین دانش‌آموزان آماده می‌کند.
وی در پایان گفت: ترویج بازی‌های رایانه‌ای همواره یکی از دغدغه‌های مسئولان آموزش و پرورش بوده و هست و خواهد بود.

Photo 0283 ترویج بازی‌های بومی ومحلی در مدرسه Photo 0284 ترویج بازی‌های بومی ومحلی در مدرسه Photo 0285 ترویج بازی‌های بومی ومحلی در مدرسه Photo 0286 ترویج بازی‌های بومی ومحلی در مدرسه Photo 0287 ترویج بازی‌های بومی ومحلی در مدرسه Photo 0288 ترویج بازی‌های بومی ومحلی در مدرسه Photo 0289 ترویج بازی‌های بومی ومحلی در مدرسه Photo 0290 ترویج بازی‌های بومی ومحلی در مدرسه Photo 0292 ترویج بازی‌های بومی ومحلی در مدرسه

فرستادن دیدگاه