تصمیمات شورای دانش آموزی باید اجرایی شود

پنجمین جلسه شورای دانش اموزی در روز شنبه 4 بهمن با حضور اکثریت اعضای شورای دبستان پروین اعتصامی برگزار شد .
کمالی مدیر دبستان در این جلسه با بیان اینکه مشارکت دانش آموزان در مدیریت مدارس از مهمترین کارکردهای انتخابات دانش آموزی است اظهار کرد : شوراهای دانش آموزی نماد تمرین نوعی دموکراسی در مدارس هستند. وی افزود: رویکرد مسئولین مدرسه به خصوص آموزگاران در کلاس درس توجه به شوراهای دانش آموزی است چنانچه این شوراها به نحو مطلوب و نظامند اداره شوند می توانند بازوی توانمندی برای مدرسه در امور اجرایی آموزشگاه باشند. کمالی با بیان این مطلب که نوجوانان و دانش آموزان منتخب مدرسه بسیار مستعد هستند استفاده از توان آنان باعث بروز خلاقیت ها خواهد شد خاطر نشان کرد: شوراهای دانش آموزی نمونه ی عینی و مصداق بارز تمرین مشارکت در مسائل مربوط به سرنوشت تحصیلی خود می باشد. وی با اشاره به اینکه تاکیدوزارت آموزش و پرورش م مدیریت شهرستان بر تقویت شوراهای دانش آموزی است تصریح کرد: شوراهای دانش آموزی چه در مدرسه و چه در سطح فراتر نعمات و برکات فراوانی به همراه داشته اند. کمالی با ذکر این مطلب که شوراها و دانش آموزان برگزیده به خصوص حاضرین در جلسه ، باید توجه و فکر خود را به پیشرفت تحصیلی همکلاسی های خود متمرکز نمایند افزودند : از مهمترین دست آوردهای برگزاری انتخابات شوراهای دانش آموزی می توان به تقویت روحیه ی مسولیت پذیری در دانش آموزان اشاره کرد. وی در خاتمه خطاب به معاونین دبستان حاضر در جلسه تاکید کرد: تصمیمات شوراهای دانش آموزی باید در سطح مدرسه اجرایی شود .

IMG 2041 تصمیمات شورای دانش آموزی باید اجرایی شود IMG 2035 تصمیمات شورای دانش آموزی باید اجرایی شود IMG 2027 تصمیمات شورای دانش آموزی باید اجرایی شود

فرستادن دیدگاه