تعامل اندیشه‌ها راهی برای تولید فکر است

نگرش یکسویه منتقدان و نویسندگان به این دلیل است که تنها عقاید خود را بیان می‌کنند یا فقط به شرح و نقد عقاید دیگران می‌پردازند و مطلبی تازه از دل این نگرش یکسویه متولد نمی‌شود. همین مساله سبب شده است ابداعات جدید صورت نگیرد.

اگر در اندیشه‌ها بیندیشیم، با نوآوری روبه‌رو خواهیم شد، اما اگر تنها اندیشه‌ها را تقریر و نقل کنیم، به نقد درستی از مباحث دست پیدا نخواهیم کرد.

با بیان این‌که در گفت‌وگو میان دو نفر توانایی و تسلط هر دو نفر به موضوع، سبب می‌شود تا بحث با انسجام بیشتری ادامه پیدا کند، در مباحث روانشناسی گفتمان زمانی که دو نفر با یکدیگر صحبت می‌کنند، مخاطب خود را یا در قالب سئوال‌کننده یا در مقام پاسخ دهنده می‌بیند. از نگاه فلسفی، یک انسان یا پرسش می‌کند یا پاسخ می‌دهد. چون روح و روان انسان در حال پرس‌وجوست، حتی اگر پرسش خود را هم به زبان نیاورد، بازهم دارای ذهنی پرسش‌گر است. بنابراین، این ذهن پرسش‌گر انسان زمانی که با انسجام مطلب روبه‌رو نشود، دچار خستگی شده، مطلب را رها خواهد کرد.

اگر سئوال کننده و سئوال شونده با یکدیگر هم‌تراز باشند، تعامل بین اندیشه‌ها صورت می‌گیرد و اگر دو اندیشه با هم برخورد کنند، نوزایی اندیشه به وجود خواهد آمد. این روشی است که سقراط به آن توجهی ویژه داشت.

اگر موضوع مطرح شده دارای انسجام مطلب باشد و این انسجام به مخاطب منتقل شود، برای مخاطب خستگی و یکنواختی ایجاد نمی‌کند، اما اگر سئوال کننده فن ارتباط نداشته باشد و نتواند این تعادل را برقرار کند، سئوال از سوی مجری مطرح می‌شود و کارشناس تنها جواب همان سئوال را می‌دهد و بحث بر مبنای پاسخ ادامه پیدا نمی‌کند. این موضوع نیز سبب می‌شود مخاطب از شنیدن ادامه گفت‌وگو خسته شود.

انسان‌ها در کنار هم و با هم ارتباط برقرار می‌کنند، اما اندیشه‌های آن‌ها با هم ارتباطی برقرار نمی‌کند. به همین دلیل ممکن است جامعه‌ای به نوزایی و تولد اندیشه دست پیدا نکند. تنها نباید زبان‌ها با یکدیگر ارتباط برقرار کند، بلکه اندیشه‌ها نیز باید با یکدیگر ارتباط برقرار کنند و چنین ارتباطی، ارتباط ماندگار خواهد شد.

Photo 0018  تعامل اندیشه‌ها راهی برای تولید فکر است Photo 00231  تعامل اندیشه‌ها راهی برای تولید فکر است Photo 0025  تعامل اندیشه‌ها راهی برای تولید فکر است Photo 00261  تعامل اندیشه‌ها راهی برای تولید فکر است

فرستادن دیدگاه