تقدیر از دانش آموزان قرآنی

تعدادی از دانش آموزان دبستان پروین اعتصامی چالوس که موفق شدند به حفظ سوره های قرآن بپردازند مورد تقدیر مسئولین این مدرسه قرار گرفتند.
کمالی مدیر دبستان با اعلام این خبر گفت:باید امکاناتی برای نقش و ترویج دین فراهم نمود و با استناد از قرآن تربیت فرزندان و نسل های آینده گام برداشت.
وی ادامه داد: قرآن سند زندگی و منشور سعادت دنیا و آخرت ما است و باید این وحی الهی هر چه باشکوه‌تر در فرهنگ دینی ما مورد تکریم و تعظیم قرار گیرد.

Photo 0198 تقدیر از دانش آموزان قرآنی Photo 0200 تقدیر از دانش آموزان قرآنی Photo 0201 تقدیر از دانش آموزان قرآنی Photo 0202 تقدیر از دانش آموزان قرآنی Photo 0203 تقدیر از دانش آموزان قرآنی Photo 0204 تقدیر از دانش آموزان قرآنی

 

فرستادن دیدگاه