جشن عاطفه ها با شکوه خاصی در مدرسه برگزارشد.

جشن عاطفه‌ها همایشی ملی است که امسال 19 ساله شد .مردم ایران حماسه‌ای از مهربانی می‌آفرینند، حماسه‌ای از جنس امید و شور که موجب می‌شود، لبخند روی لبان دانش‌آموزی بنشیند که در زیر سایه فقر و ناتوانی امسال دیگر باید دور درس و مشق و کتاب و دفتر را خط بکشد، اما با حضور حماسی مردم دری از علم و دانش به روی گشوده می‌شود.آموزشگاه پروین اعتصامی هم به کمک انجمن اولیا و مربیان این مراسم را به شکو خاصی اجرا نمود .

Photo 0280 جشن عاطفه ها با شکوه خاصی در مدرسه برگزارشد. Photo 0311 جشن عاطفه ها با شکوه خاصی در مدرسه برگزارشد. Photo 0308 جشن عاطفه ها با شکوه خاصی در مدرسه برگزارشد.

فرستادن دیدگاه