جشن قرآن

اين مراسم و این روز برای دانش‌آموزان پايه اول ابتدايی روز بزرگ و مهمی است

مدیریت دبستان افزود: يكی از مهم‌ترين اهداف برگزاری جشن قرآن در پايه اول ابتدايی، آفريدن خاطرات زيبا در نخستين گام برای ورود به بوستان قرآن و ماندگار كردن اين رویداد در زندگی اين نوگلان است و اينكه دانش‌آموزان با قرآن بيشتر مانوس شوند.

خانم کمالی بيان كرد: امروز افتخار می‌كنيم كه دانش‌آموزان ديگری به حلقه فعاليت‌های قرآنی در مدارس اضافه شده‌اند و فعاليت‌های قرآنی همواره در سطح همه مدارس روز به روز در حال گسترش است و اين گسترش ثمرات و بركات زيادی را به همراه دارد.

کمالی تصريح كرد: آنچه كه در زندگی فردی و اجتماعی به آن افتخار می‌كنيم، به بركت قرآن و آموزه‌های قرآن است و كوشيدن در جهت گسترش فرهنگ قرآنی، از ماندگارترين امور است.

ایشان در پایان گفت: این برنامه با همکاری ، همکاران گرامی اداری و آموزشی به خصوص آموزگاران  مربوطه برگزار شد .

2013 07 20 025 جشن قرآن 2013 07 20 026 جشن قرآن 2013 07 20 027 جشن قرآن 2013 07 20 028 جشن قرآن 2013 07 20 029 جشن قرآن Photo 0330 جشن قرآن Photo 0331 جشن قرآن Photo 0337 جشن قرآن Photo 0338 جشن قرآن Photo 0346 جشن قرآن Photo 0348 جشن قرآن Photo 0349 جشن قرآن Photo 0350 جشن قرآن Photo 0351 جشن قرآن Photo 0352 جشن قرآن

فرستادن دیدگاه