کارگاه پیشگیری ازحوادث چهارشنبه سوری به همراه جشن چهارشنبه سوری

دانش آموزان دبستان پروین اعتصامی در روز سه شنبه در قالب یک کارگاه پیشگیری از حوادث چهارشنبه سوری این مراسم تاریخی را با شکوه و بدون خطر جشن گرفتند .
آخرین چهارشنبه قبل از حلول سال جدید را چهارشنبه سوری می گویند، که البته شب آن، یعنی غروب سه شنبه مهم است نه خود چهار شنبه. جشن چهارشنبه سوری یکی از مراسم بسیار جذاب و مفرح ما ایرانیان به شمار می آید. این جشن در قبل از تهاجم اعراب در بین نیاکان ما به جشن سوری مرسوم بود. سور به معنی سرخ می باشد و چون این جشن با برپا کردن آتش همراه است به این نام مرسوم گردید. آتش در بین ما ایرانیان مظهر نابودی تاریکی و سیاهی است. این دو واژه همان پلیدی و اهریمن هستند و روشنایی آتش پاکیزگی، طراوت، زندگی و سلامتی، سازندگی و پیشرفت را به همراه دارد. همچنین با کمک آتش و نور که سمبل های خوبی هستند افراد امیدوارند که راه خود را در آخرین شبهای تاریک سال پیدا کنند و به روزهای آغازین بهار برسند.
همه کار به این منظور است که در این شب خوشی بیاید و غم برود.

IMG ۲۰۱۴۰۳۱۲ ۱۱۰۲۳۶ کارگاه پیشگیری ازحوادث چهارشنبه سوری به همراه جشن چهارشنبه سوری IMG ۲۰۱۴۰۳۱۲ ۱۱۰۲۴۲ کارگاه پیشگیری ازحوادث چهارشنبه سوری به همراه جشن چهارشنبه سوری IMG ۲۰۱۴۰۳۱۲ ۱۱۰۳۰۱ کارگاه پیشگیری ازحوادث چهارشنبه سوری به همراه جشن چهارشنبه سوری IMG ۲۰۱۴۰۳۱۲ ۱۱۰۳۱۳ کارگاه پیشگیری ازحوادث چهارشنبه سوری به همراه جشن چهارشنبه سوری IMG ۲۰۱۴۰۳۱۲ ۱۱۰۳۳۱ کارگاه پیشگیری ازحوادث چهارشنبه سوری به همراه جشن چهارشنبه سوری IMG ۲۰۱۴۰۳۱۲ ۱۱۱۴۵۳ کارگاه پیشگیری ازحوادث چهارشنبه سوری به همراه جشن چهارشنبه سوری IMG ۲۰۱۴۰۳۱۲ ۱۱۱۸۴۸ کارگاه پیشگیری ازحوادث چهارشنبه سوری به همراه جشن چهارشنبه سوری IMG ۲۰۱۴۰۳۱۲ ۱۱۱۸۵۱ کارگاه پیشگیری ازحوادث چهارشنبه سوری به همراه جشن چهارشنبه سوری IMG ۲۰۱۴۰۳۱۲ ۱۱۴۴۱۷ کارگاه پیشگیری ازحوادث چهارشنبه سوری به همراه جشن چهارشنبه سوری IMG ۲۰۱۴۰۳۱۲ ۱۱۴۴۱۹ کارگاه پیشگیری ازحوادث چهارشنبه سوری به همراه جشن چهارشنبه سوری IMG ۲۰۱۴۰۳۱۲ ۱۱۴۹۳۵ کارگاه پیشگیری ازحوادث چهارشنبه سوری به همراه جشن چهارشنبه سوری IMG ۲۰۱۴۰۳۱۲ ۱۱۴۹۳۷ کارگاه پیشگیری ازحوادث چهارشنبه سوری به همراه جشن چهارشنبه سوری IMG ۲۰۱۴۰۳۱۲ ۱۱۵۳۰۶ کارگاه پیشگیری ازحوادث چهارشنبه سوری به همراه جشن چهارشنبه سوری

فرستادن دیدگاه