جشن چهارشنبه سوری ششم الف در کلاس با آموزگار

دانش آموزان خوش ذوق ششم الف ترجیح دادند جشن چهارشنبه سوری را در کلاس درس در کنار آموزگار خود برگزار کنند تا ضمن ایجاد محیط شاد به شکل غیرمستقیم آموزگار خود را به جشن پایان سال خویش دعوت نمودند که جا دارد از زحمات آموزگار محترم کلاس درس تقدیر و تشکر نمود که اجازه اجرای جشن را در کلاس دادند.

IMG ۲۰۱۴۰۳۱۶ ۰۸۰۶۱۴ جشن چهارشنبه سوری ششم الف در کلاس با آموزگار IMG ۲۰۱۴۰۳۱۶ ۰۸۰۶۱۸ جشن چهارشنبه سوری ششم الف در کلاس با آموزگار IMG ۲۰۱۴۰۳۱۶ ۰۸۰۶۴۲ جشن چهارشنبه سوری ششم الف در کلاس با آموزگار IMG ۲۰۱۴۰۳۱۶ ۰۸۰۶۴۷ جشن چهارشنبه سوری ششم الف در کلاس با آموزگار

فرستادن دیدگاه