روز معلم مبارک باد

عارفان علم عاشق می شوند ، بهترین مردم معلم می شوند

عشق با دانش متمم می شود ، هرکه عاشق شد معلم می شود

686468 8uqOGMNt روز معلم مبارک باد

روز معلم بر مدیریت دبستان پروین اعتصامی و تمامی معلمان زحمتکش این دبستان مبارک باد

انجمن دبستان پروین اعتصامی چالوس

.

فرستادن دیدگاه