زنگ سلامت همزمان با هفته بهداشت

نامگذاری روزهای هفته سلامت مرتبط با شعار کلی این هفته ˈیک عمر سلامت با خودمراقبتیˈ انتخاب شده است.
کمالی سلامتی جسم را موجب سلامت روح و روان دانست و افزود: سبک زندگی نادرست علت تمامی بیماری ها است و فعالان عرصه سلامت در این هفته سعی دارند به تبیین موضوع خودمراقبتی و آموزش همگانی بپردازند.
وی تصریح کرد: مهمترین راه پیشگیری از بیماری ها، رعایت نکات بهداشتی از جمله اصول صحیح تغذیه، ورزش و فعالیت بدنی و استراحت مناسب است و اگر به افراد جامعه به خصوص دانش آموزان عزیز آموزش مناسب در زمینه خودمراقبتی داده شود، قطعا بسیاری از بیماری ها کنترل خواهد شد.
کمالی گفت: بهداشت یک مفهوم کلی است که جزییات آن نیز به اندازه مفهوم کلی آن اهمیت دارد، پس باید به این موارد در مدارس اهمیت ویژه ای داده شود .
مدیریت دبستان افزود: هم اکنون مربی محترم بهداشت در خدمت بهداشت مدرسه و دانش آموزان قرار دارند تا در زمینه سلامت برنامه ریزی و کار کنند.

IMG ۲۰۱۴۰۴۲۱ ۱۰۵۹۵۳1 زنگ سلامت همزمان با هفته بهداشت IMG ۲۰۱۴۰۴۲۱ ۱۱۰۰۰۰ زنگ سلامت همزمان با هفته بهداشت IMG ۲۰۱۴۰۴۲۲ ۰۷۳۷۰۸1 زنگ سلامت همزمان با هفته بهداشت IMG ۲۰۱۴۰۴۲۳ ۰۷۴۱۱۳ زنگ سلامت همزمان با هفته بهداشت IMG ۲۰۱۴۰۴۲۳ ۰۸۰۹۲۵ زنگ سلامت همزمان با هفته بهداشت IMG ۲۰۱۴۰۴۲۱ ۱۰۵۹۱۸ زنگ سلامت همزمان با هفته بهداشت

فرستادن دیدگاه