زنگ پژوهش در دبستان پروین اعتصامی چالوس نواخته شد

زنگ پژوهش در آیینی با حضور همکاران آموزشی و اداری دبستان پروین اعتصامی شهرستان چالوس  نواخته شد.هر چند این آیین به همت همکاران و انجمن اولیا و مربیان اجرایی شد.

مدیر دبستان پروین اعتصامی اظهار داشت: دبستان پروین اعتصامی از شهریور ماه امسال با عنایت به برنامه های پژوهشی ، برنامه‌ریزی‌های لازم را برای اقدام پزوهش در حوزه دانش آموزی و همکاران در راستای اقدام پژوهی انجام داد.کمالی افزود: کار پژوهش و تحقیق از هفته‌های گذشته با تشکیل کمیته‌های مختلف در این راستا فعالیت خود را آغاز کرده است.
وی ادامه داد: این اقدام قرار بود با حضور در پژوهش سرای دانش آموزی و همکاری مدیریت آن با آموزشگاه محقق شود.
لازم به ذکر است در این مراسم از پژوهشگران فعال در این عرصه با اهدای جوایز تجلیل شد.

Photo 0001  زنگ پژوهش در دبستان پروین اعتصامی چالوس نواخته شد Photo 0002  زنگ پژوهش در دبستان پروین اعتصامی چالوس نواخته شد Photo 0003  زنگ پژوهش در دبستان پروین اعتصامی چالوس نواخته شد Photo 0004  زنگ پژوهش در دبستان پروین اعتصامی چالوس نواخته شد Photo 0005  زنگ پژوهش در دبستان پروین اعتصامی چالوس نواخته شد Photo 0006  زنگ پژوهش در دبستان پروین اعتصامی چالوس نواخته شد Photo 00071  زنگ پژوهش در دبستان پروین اعتصامی چالوس نواخته شد Photo 00081  زنگ پژوهش در دبستان پروین اعتصامی چالوس نواخته شد Photo 0009  زنگ پژوهش در دبستان پروین اعتصامی چالوس نواخته شد Photo 00111  زنگ پژوهش در دبستان پروین اعتصامی چالوس نواخته شد

فرستادن دیدگاه