سومین جلسه انجمن اولیا و مربیان برگزارشد

در این جلسه که در رو زیکشنبه راس ساعت 3 عصر که در دفتر آموزشگاه برگزار گردید ، نکات مهمی که مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت پیرامون این بود که والدین و معلمان همواره به کمک هم سعی داشته اند روابط جدی و موثری میان خود برقرار کنند، زیرا اکثر والدین و اولیای مدرسه هدف های مشترکی را در قبال کودکان و نوجوانان دنبال می کنند. آنها می خواهند به نوجوانان کمک کنند تا افرادی مستقل بار بیایند، از تعلیم و تربیت صحیح برخوردار شوند، انسان های بی تفاوتی در جامعه نباشند و از نظر اخلا قی احساس مسوولیت کنند.
داشتن معلمان با کفایت، تدریس اصولی، ارتباط صحیح با خانه، برگزاری جلسات مشاوره با اولیا و ایجاد فرصت هایی برای والدین به منظور آشنایی با مشکلا ت و مسائل مدرسه، از جمله انتظارات والدین از یک مدرسه مطلوب است.
افزایش ارتباط نزدیک بین خانه و مدرسه فواید فراوانی دارد از جمله اینکه هم والدین و هم معلمان نشان داده اند که احساس احترام متقابل بین خانه و مدرسه، رضایت بیشتری را به وجود میآورد. با این حال گاهی اوقات معلمان و کادر آموزشی مدرسه فراموش می کنند که والدین نیازمند به آنان هستند، چون بعضی از والدین کوششی در امر تحصیل فرزندانشان نمی کنند و کمتر به این موضوع می اندیشند که آیا عملکردشان در قبال وضع تحصیلی فرزندان مناسب است؟
در جلسات انجمن اولیا و مربیان دبستان تمامی رویکردهای فوق در دستور کار قرار دارد و همه اولیا با آموزگاران کلاس درزمینه آموزشی و پرورشی در ارتباط هستند و نقاط و قوت و ضعف کلاس درس را با مشارکت هم حل می نمایند .

IMG 1161 سومین جلسه انجمن اولیا و مربیان برگزارشد IMG 1162 سومین جلسه انجمن اولیا و مربیان برگزارشد IMG 1163 سومین جلسه انجمن اولیا و مربیان برگزارشد

 

فرستادن دیدگاه