شکوه انسان دوستی در جشن عاطفه ها

مدیریت آموزشگاه ضمن اشاره به اهمیت برگزاری مراسم این چنینی در همیاری و ایجاد حس انگیزه در دانش آموزان بی بضاعت و کم بضاعت، اظهار داشت: مراسم مذکور به صورت نمادین در دبستان دخترانه پروین اعتصامی شهرستان چالوس با حضور کارشناسان اداری و جمعی دیگر از مسئولین با شور و شکوه بسیار برگزار شد.

وی در ادامه افزود: در این مراسم کمک های نقدی و غیر نقدی مسئولین و دانش آموزان به محصلان کم بضاعت اعطا شد.

کمالی در پایان خاطر نشان کرد: به فضل الهی خیرین این شهرستان در امر کمک به دانش آموزان نقش برجسته و فعالی را ایفا نموده اند و امید آن می رود با تقویت هر چه بیشتر این فرهنگ حسنه، مشارکت کلیه اقشار جامعه در کمک به شهروندان و همنوعان نیازمند و آسیب پذیر همچون گذشته استمرار یابد.

Photo 0270 شکوه انسان دوستی در جشن عاطفه ها Photo 02801 شکوه انسان دوستی در جشن عاطفه ها Photo 03081 شکوه انسان دوستی در جشن عاطفه ها Photo 03111 شکوه انسان دوستی در جشن عاطفه ها Photo 0326 شکوه انسان دوستی در جشن عاطفه ها Photo 0335 شکوه انسان دوستی در جشن عاطفه ها

 

فرستادن دیدگاه