طرح خوداتکایی (هنر در خانه )

آموزشگاه در هر سال یکی از برنامه های خود را تحت عنوان طرح خوداتکایی اعلام می نمود هرچند در بعضی موارد شرایط مالی اجازه اجرای طرح را از مجریان  گرفت اما طرح هایی هم هستند که می توان بدون شرایط مالی یا در حد محدود بتوان آن را اجرا نمود که یکی از آنها هنر آشپزی است که تا حدودی با استقبال گرم دانش آموزان و خانواده های محترم آنان قرار گرفت ، که جا دارد از زحمات خانواده های محترم تقدیر و تشکر نمود .

Photo 00581 طرح خوداتکایی (هنر در خانه ) Photo 00601 طرح خوداتکایی (هنر در خانه ) Photo 0061 طرح خوداتکایی (هنر در خانه ) Photo 0062 طرح خوداتکایی (هنر در خانه ) Photo 0063 طرح خوداتکایی (هنر در خانه )

فرستادن دیدگاه