فرهنگ سازی مصرف شیر گامی صحیح برای تندرستی دانش آموزان

اصلی ترین ماموریت آموزش و پرورش در توزیع شیر رایگان، فرهنگ سازی مصرف این ماده مغذی است.
کمالی مدیر دبستان  نقش معلمان و مربیان دبستان ، برای فرهنگ سازی مصرف شیر را بسیار مهم دانست و اظهار کرد: معلمان با بیان فواید شیر می توانند دانش آموزان را برای مصرف این ماده ارزشمند غذایی تشویق کنند.
مدیر دبستان توزیع شیر رایگان در مدارس را کاری مهم دانست و خاطر نشان کرد: شیر در مدارس باید در وقت خودش به عنوان یک میان وعده مصرف شود.وی تقویت حافظه را از جمله فواید مصرف شیر عنوان و تصریح کرد: با توجه به این فایده مهم شیر، دانش آموزان باید شیر توزیع شده در مدارس را مصرف کنند.

IMG 3670 فرهنگ سازی مصرف شیر گامی صحیح برای تندرستی دانش آموزان IMG 3671 فرهنگ سازی مصرف شیر گامی صحیح برای تندرستی دانش آموزان IMG 3774 فرهنگ سازی مصرف شیر گامی صحیح برای تندرستی دانش آموزان

فرستادن دیدگاه