مدرسه تا 13 خرداد رسماً دایر می باشد

به اطلاع اولیای محترم دانش آموزان به خصوص دانش آموزانی که به صورت توصیفی ارزشیابی می شوند، می رساند که مدرسه تا 13 خرداد به طور کامل دایر می باشد و فعالیتهای یاددهی و یادگیری ادامه دارد انتظار است اولیای محترم همکاری لازم را در این امر داشته باشند.

فرستادن دیدگاه