مراسم تجلیل از آموزگاران دبستان برگزار شد

کمالی در حاشیه این مراسم اظهار داشت: هدف از برگزاری هفته معلم بزرگداشت و تکریم مقام معلم و معرفی کردن معلمان نمونه به جامعه است.
کمالی تصریح کرد: شهید علامه مطهری معلمی بود که جایگاه و نقش عمیق فرهنگ را با تمام وجود درک کرده و به تمام لوازم آن مسلح و ملتزم بود و به حق روز شهادتش روز معلم نامیده شد.
کمالی با بیان اینکه معلمان و دانشگاهیان باید در عرصه تعلیم و تربیت و نشر فرهنگ اسلامی فرمایشات رهبری را سرلوحه کار خود قرار دهند، ابراز داشت: وضعیت نامطلوب معلمان در شأن جامعه نیست و این قشر باید از حمایت بیشتری برخوردار باشند.
این مدیر با اشاره به اینکه معلمان امانت دارانی هستند که انسان‌ها را امانت‌داری می‌کنند و موفقیت آنها به دلیل عشقی است که به کار خود دارند، اذعان داشت: معلمان یکی از خطیرترین وظایف را در جامعه به عهده دارند و به همین دلیل دغدغه‌ها و راهکارهای مناسبی را برای تعالی جامعه در ذهن خود همواره دارند.
کمالی بیان کرد: معلمان باید در جهت پیشبرد کارهای فرهنگی به شهر و فضای بیرون از مدرسه کمک کنند تا بتوانیم شهری توسعه یافته، با فرهنگ و متناسب با شعار مقام معظم رهبری داشته باشیم.

IMG ۲۰۱۴۰۵۰۳ ۰۷۴۸۳۸ مراسم تجلیل از آموزگاران دبستان برگزار شد IMG ۲۰۱۴۰۵۰۳ ۰۷۴۹۳۹ مراسم تجلیل از آموزگاران دبستان برگزار شد IMG ۲۰۱۴۰۵۰۳ ۰۷۵۵۳۳ مراسم تجلیل از آموزگاران دبستان برگزار شد IMG ۲۰۱۴۰۵۰۳ ۰۷۵۵۳۵ مراسم تجلیل از آموزگاران دبستان برگزار شد IMG ۲۰۱۴۰۵۰۳ ۰۷۵۶۴۹ مراسم تجلیل از آموزگاران دبستان برگزار شد IMG ۲۰۱۴۰۵۰۳ ۰۷۵۶۵۵ مراسم تجلیل از آموزگاران دبستان برگزار شد IMG ۲۰۱۴۰۵۰۳ ۰۷۵۷۱۷ مراسم تجلیل از آموزگاران دبستان برگزار شد IMG ۲۰۱۴۰۵۰۳ ۰۷۵۷۳۲ مراسم تجلیل از آموزگاران دبستان برگزار شد IMG ۲۰۱۴۰۵۰۳ ۰۷۵۷۴۴ مراسم تجلیل از آموزگاران دبستان برگزار شد IMG ۲۰۱۴۰۵۰۳ ۰۷۵۸۴۳ مراسم تجلیل از آموزگاران دبستان برگزار شد IMG ۲۰۱۴۰۵۰۳ ۰۷۵۸۵۹ مراسم تجلیل از آموزگاران دبستان برگزار شد IMG ۲۰۱۴۰۵۰۳ ۰۸۰۰۰۳ مراسم تجلیل از آموزگاران دبستان برگزار شد IMG ۲۰۱۴۰۵۰۳ ۰۸۰۰۵۰ مراسم تجلیل از آموزگاران دبستان برگزار شد IMG ۲۰۱۴۰۵۰۳ ۰۸۰۰۵۳ مراسم تجلیل از آموزگاران دبستان برگزار شد IMG ۲۰۱۴۰۵۰۳ ۰۸۰۰۵۹ مراسم تجلیل از آموزگاران دبستان برگزار شد IMG ۲۰۱۴۰۵۰۳ ۰۹۱۴۲۰ مراسم تجلیل از آموزگاران دبستان برگزار شد IMG ۲۰۱۴۰۵۰۳ ۰۹۱۴۲۶ مراسم تجلیل از آموزگاران دبستان برگزار شد

فرستادن دیدگاه