مراسم نمادین کمک دانش‌آموزان دبستان به عتبات و عالیات

دانش آموزان دبستان در کمک به بازسازی عتبات و عالیات در بین سایر مدارس شهرستان نمره ممتاز دارند .این برنامه بصورت نمادین یک روز هر ساله در دبستان انجام می شود و به صورت مستمر ادامه دارد و لازم به ذکر سهم   دانش اموزان عزیز در کمک به عتبات و عالیات بسیار جذاب و بالاست .

فرستادن دیدگاه