اهداف و برنامه ها

  • دبستان پروین اعتصامی
  • 20 می 2013

(( بسم الله الرحمن الرحیم ))

مقدمه:

هنگامی که آدمی در مسیر رشد عقلانی خود به ضرورت برنامه ریزی در زندگی خویش پی برد، آن را در نظام های اجتماعی به عنوان ابزاری در خدمت مدیریت و رهبری ،مورد توجه قرار داد و امروز می بینیم که ساختار وجودی سازمان ها آن سان پیچیده گشته اند که بدون برنامـه ریزی های دقیق نمی توانند به حیات خود تداوم بخشند. اساس برنامه ریزی بر آگاهی از فرصت ها و تهدیدات آتی و چگونگی استفاده از فرصت ها و مبارزه با تهدیدها قرار دارد.

فرد و سازمان برای رسیدن به اهداف خویش به برنامه ریزی نیاز دارند ، بنابراین ضرورت برنامه ریزی برای رسیدن به جزئی ترین اهداف یک واقعیت انکــار ناپذیر است. نیاز به برنامه ریزی ناشی از این واقعیت می باشد که همه سازمان ها در محیطی متحول و متغیر فعالیت می کنند.

اغلب برنامه ریزی به عنوان اولین وظیفه مدیر نامیده می شود زیرا برنامه ریزی زمینه و بنیاد تمام وظایف و اولین گام برای انجام هر کاری است. وقتی مدیران برنامه ریزی می کنند ، در واقع آنان در ابتدا اهداف و راهکار را تعیین کرده و راه های رسیدن به آنرا مشخص می نمایند . مدیـران اولویت ها را برای هر هدف تعیین می کنند و منابع مورد نیاز را برای رسیدن به هر هدف مشخص می کنند.

در هر حال ما مدیران برای انجام کارها ،نیاز به برنامه ریزی داریم و با توجه به این که امروزه شاهد تغییرات سریع و همه جانبه در محیط های سیاسی،اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادی و دانش فنی هستیم ، ضرورت برنامه ریزی صد چندان می باشد.

لذا دبستان پروین اعتصامی قصد دارد بر اساس برنامه سالانه خود و با توجه به روحیات دانش آموزان و بر اساس چشم انداز بیست ساله نظام جمهوری اسلامی و سیاستها ی اداره آموزش و پرورش شهرستان چالوس برنامـــه مصوب شده در شورای مدرسه را به مرحله اجرا در آورد .

تبیین وضع موجود :

دبستان پروین اعتصــامی در سال 1312 خورشیدی همزمان با احداث کارخانه حریر بافی چالوس ساخته شده است . این بنا در سالهای 1320 تا 1324 مرکز فرماندهی نیروی ارتش شوروی سابق بوده و پس از خروج متفقین از سال 1325 با نام دبیرستان و پس از مدتی تحت عنوان دبستان پروین اعتصامی مورد بهره برداری آموزشی قرار گرفته است . در حال حاضر فضای فعلی دبستان پروین اعتصامـی در اختیار پژوهش ســرای دانش آموزی قرار گرفتـه و کارهــای تحقیـقی و پژوهشی در آن صورت می گیرد و فعالیتهای آموزشی و پرورشی دبستان در ساختمان کناری این بنای تاریخــی صورت می گیرد ، اما فضــای قبلی یاد آور خاطرات افراد زیـادی است که در آن تحـصیل نمودند و در حال حاضر هم افراد مـذکور برای تجــدید خاطره به این مکان تاریخی مراجعه می نمایند و میراث فرهنگی شهرستان هم برنامه های زیادی برای حفظ این آثار تاریخی در دست اقدام دارد . لازم به ذکر است هم اکنون این دبستان دارای 13 کلاس آموزشی و دو کلاس هوشمند بوده و با توجه به كمبودفضا ، به جهت مشکلات مذکور بعضی از اهــداف دوره ابتدایی از جمله اعتقادی نماز و نمازخانه ، فرهنگی ، هنری علمی و آموزشی به خصــوص در حیطه آموزشی و عدم رعــایت تراکم به جهت مکزیت آموزشگاه در حوزه شهری و عدم هماهنگی اداره با مدرسه در زمان ثبت نام ( ارائه معرفــی نامه به مراجعه کنندگــان جهت ثبت نام )و نبود فضـای آزمایشگاهی و عدم توجه به کارهای عملی و آزمایشگاهی دارای مشکلاتی زیادی است که مورد بی مهری مسئولان هم قرار دارد .

تبیین وضع مطلوب :

جهان امروز ما با چنان سرعتی در حال تغییر است که فرصت اشتباه به کسی نمی دهد و یکی از نظریه های که تا چند دهه در جهان مورد پذیرش قرار داشت ، نظریه آزمون و خطاست ، بر پایه این نظریه باید آزمون نمود ، خطا کرد ، خطاها را تصحیح نموده و دوباره آزمون ، خطا ت بالاخره به نتیجه دست یافت .

پیشینیان ما بر این عقیده بودند که جوان باید سرش به سنگ بخورد تا آدم شود . امروز جهان فرصت سر به سنگ خوردن به کسی نمی دهد ، باید چنان بر پایه اصولعلمی کار کرد و آینده را پیش بینی کرد که خطا بیار اندک ، ناچیز و یا اصلا وجود نداشته باشد .

لذا دبستان پروین اعتصامی مدنظر دارد در آینده نزدیــک مواردی که در سال تحصیــلی آینده جهت رسیدن به وضع مطلوب در عناوین مختلف برنامه ریزی نمایند :

1- ساماندهی مدرسه با برنامه مصوب سالنه . ( با حمایت طرح وزارت خانه )

2- اجرای طرح مدرسه با نشاط و شاداب سازی فضای مدرسه .

3- برنامه ریزی و ساماندهی کلاسهای فوق برنامه با توجه به آزاد سازی فضا به جهت تک شیفت شدن مدرسه و استفاده از فضای سابق مدرسه (پژوهش سرا )

4- برنامه ریزی در تمام زمینه های اهداف ابتدایی اعم از اعتقادی ، اخلاقی ، علمی و آموزشی ، فرهنگی و هنری ، اجتماعی ، زیستی ، سیاسی .

5- تامین نیروی انسانی آموزشی و اداری و شناسایی وضعیت آنان تا پایان سال تحصیلی .

6- رعایت تراک کلاس و هدایت دانش آموزان غیر محدوده ثبت نامی به مدارس دیگر .

7- تجهیز علوم آزمایشگاهی در فضای خاص از مدرسه به ویژه ساختمان سابق .

8- آماده سازی کلاسهای ویژه قرآن .

9- تشکیل کلوپ های فرهنگی و هنری .

نیاز سنجی :

نیاز سنجــی فرایند جمع آوری و تحلیل اطلاعات است که بر اساس آن نیازهای مدرسه مورد شناسایی قرار می گیرد . معمولا هر برنامه آموزشی و درسی برای تغییر در وضعیت موجود و ایجاد تحول طراحی و به مرحله اجرا گذاشته می شود .از این رو هدف ها عموما ریشه در نیاز ها دارند . بنابر این برای طراحی و اجرای برنامه ها ضرورت دارد تا نیازها دقیقا سنجیده شوند و براساس نیازها اهداف ویژه برنامه تدوین وسپس مجموعه اقدامات و وسایلی که به بهترین وجه نیازها را محقق سازند پیش بینی گردند .لذا با توجه به فراهم سازی اطلاعات برای برنامه ریزی و ارزیابی و سنجش درست از دانش آموزان به جهـت تشخیص و شناسایی ضعف ها و مسائل و مشکلات اصلی مدرسه ، رشد و توسعه آموزشی و پرورشی مدرسه بر ان شدیم تا به کمک انجمن اولیاء و مربیان آموزشگاه امکانات و تکنولوژی جدید جهت بالا بردن سطح علــمی دانش آموزان را فراهم کرده تا با یاری پروردگـار بزرگ بیش از پیش استعدادیابی نموده تا بتوانیم در تعلیم و تربیت فرزندانمان سهم بسزایی داشته باشیم

مواردی که در سال تحصیلی جدیدجهت رسیدن به وضع مطلوب در عناوین برنامه مدنظر است :

اهداف اعتقادی :

آماده سازی و تجهیز فضای عمومی مدرسه – کتابخانه – کلاسهای آموزش قرآن – نقش الگویی همکاران در محیط مدرسه .

اهداف اخلاقی :

ارائه الگوی مناسب اخلاقی توسط کارکنان – طرح کمک به مستمندان و سایر حوادث طبیعی – شیوه مناسب تشویق – معرفی رفتارهای پسندیده – تعیین شاخص های اخلاقی در حین تدریس کارکنان .

اهداف علمی و آموزشی :

روش های فعال یادگیری – تقویت شورای معلمان – نظارت بر کلاس درس – بازدید علمی – جشنواره علمی در مدرسه – تهیه وسایل کمک آموزشی – ساماندهی ارزشیابی – فعالیت خارج از کلاس – ارتباط مدرسه با کانون های پژوهشی و آزمایشگاهی .

اهداف فرهنگی و هنری :

سرود و نقاشی – پخش فیلم – دعوت از شخصیت های هنری – ارتباط مدرسه با کانون دخترانه – مشارکت دانش آموزان در زیبا سازی مدرسه – تشکیل کلوپ فرهنگی و هنری .

اهداف اجتماعی :

فعال نمودن عوامل مدرسه – تنظیم مقررات مدرسه – توسعه طرح همیار در تمام زمینه ها – مشارکت دانش آموزان در تنظیم مقررات مدرسه .

اهداف زیستی :

ساماندهی برنامه بهداشت مدرسه – دعوت از پزشک – بروشور بهداشتی – آماده سازی کلاس و حیاط به خصوص بوفه و سرویس بهداشتی .

اهداف سیاسی :

برنامه مناسبت های خاص – تشکیل گروه سرود و پرچم – نمایش فیلم مناسبت ها – تشکیل نمایشگاه تاریخی و سیاسی انقلاب – آموزش قانون اساسی در اوقات فراغت و ارکان نظام جمهوری اسلامی –

اهداف اقتصادی :

برپایی هفته مشاغل – دعوت از اولیای دارای حرفه – تشکیل نمایشگاه دست ساخت – طرح صندوق اشیای گمشده – طرح خوداتکایی دزر زمان اوقات فراغت ( اجرای یک طرح آموزشی به خصوص در پنج شنبه ها با رضایت اولیا و انجمن مدرسه )

شرح برنامه ها : (با رعایت دوری از موازی کاری با طرح و برنامه شهرستان و استان )

1- اجرای طرح پژوهشگران هم مدرسه ای

2- تلاش گران قافله ( توجه به دانش آموزان در حال پیشرفت )

3-طرح سازه های کوچک ( دست ساخته ها )

4- طرح تجارب راهنمایی ، مشاوره

5- کیفیت بخشی به فعالیتهای فرهنگی ، هنری

6- خانه زيبايي ها ( مدرسه با نشاط )

7- جشن ستارگان

8-تعامل اندیشه ها

پیش بینی برنامه های نظارتی جهت اجرابی برنامه:

1- برنامه ریزی جهت نظارت بر کلاسهای آموزشی ( تحت عنوان بازدید از کلاس ) .

2- اجرای بازبینی از عملکرد ( پوشه کار ) آموزگاران به منظور هدایت فرایند آموزش و پرورش در سطح مدرسه و شهرستان .

3- تشکیل کمیته نظارتی در سطح مدارس همیار ( ازمیان آموزگاران مدرسه همیار )

4- ارزیابی عملکرد مدرسه بر اساس شاخص های برنامه ( هر سه ماه یکبار )

5- انجام تحقیق و پژوهش توسط آموزگاران مربوطه جهت احصاء مسایل و مشکلات مدرسه .( پژوهش در عمل )

6- ارزیابی مدرسه از عملکرد در زمینه دروس بخوانیم ، بنویسیم ، ریاضی و علوم .

7- ارزیابی مقایسه ای از کلاسها با رعایت هم پایه بودن .

مشکلات و نارسائی ها :

1- تراکم نامناسب دانش آموزی با توجه به وضعیت کلاس به خصوص کلاسهای مستقر در فضای سابق .

2- استاندارد نبودن فضای آموزشی با توجه به ضریب بهره وری فضا .

3- نبود فضای آزمایشگاهی و کمبود تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی و رایانه ….

4- کمبود نیروی انسانی در بخش پشتیبانی ، سرایدار ، آزمایشگاه و کارگاه .

وضعیت فضا و کلاس آموزشی در سال تحصیلی 93-92

پایه

اول

دوم

سوم

چهارم

پنجم

ششم

آزمایشگاه

مشاوره

بهداشت

معاونت ها

دفتر

اتاق آموزگاران

جمع کلاس

کلاس

2

2

2

2

2

3

0

0

0

0

1

0

14

توجه : فضاهایی که در نظر گرفته نشد ، نیروها همزمان در دفتر آموزشگاه در کنار مدیر مدرسه انجام وظیفه می کنند که خود مسائل و مشکلات خاص خود را دارد به ویژه در زمان زنگ استراحت دانش آموزان یا زمانی که مراجعه کنندگان پیرامون دانش آموز خود و گاهی مدرسه حرف های محرمانه داشته باشند .

وضعیت نیروی انسانی در سال تحصیلی 93-92

سمت

مدیر

معاون آموزشی

معاون پرورشی

معاون اجرایی

آموزگار

بهداشت

ورزش

خدمتگزار

سرایدار

جمع

نفر

1

1

1

1

13

1

1

1

0

20

آمار دانش آموز در سال تحصیلی 93-92

کلاس

اول

دوم

سوم

چهارم

پنجم

ششم

جمع

الف

ب

الف

ب

الف

ب

الف

ب

الف

ب

الف

ب

ج

آمار

20

20

31

30

30

30

30

30

31

31

29

28

28

384

جمع هر پایه

56

61

60

60

62

85

384

دبستان پروین اعتصامی شهرستان چالوس

شهريور 92

بسمه تعالی طرح و برنامه سنواتی سال تحصیلی 93-1392 شماره 1
اداره آموزش و پرورش شهرستان چالوس مدرسه : دبستان پروین اغتصامی
1) عنوان : متفکران پژوهشگر ( پژوهشگران هم مدرسه ای )
2) ضرورت : روشی برای بهبود علمی ، نوآوری ، تغییر و توسعه اقدام های آموزشگاهی و اجتماعی است . که عدم توجه به این مسئله در سطح مدرسه به خصوص نبود آگاهی و اطلاعات در این زمینه ، اجرای طرح را مهم و ضروری ساخته است .

3) اهداف ( نتایج مورد انتظار ) :
کیفی :
1- تقویت روحیه پرسشگری ، حل مسئله و اعتماد به نفس.
2- هدایت دانش آموزان به کاوشهای علمی و کشف ایده های جدید . کمی :
تحت پوشش قرار دادن 80 درصد از دانش آموزان پایه های پنجم و ششم در امر تحقیق و پژوهش

4) مستندات قانونی :
شیوه نامه طرح پرواز اندیشه ها اهداف :
نهادینه کردن تحقیق و پژوهش میان دانش آموزان

5) مخاطبین برنامه :
معلمین * دانش آموزان * ( پنجم وششم ) اولیاء دانش آموزان o سایر کارکنان مدرسه o

6) زمان و روش اجرای برنامه :
ردیف فعالیت زمان مسئول اجرا محدوده اجرا ناظر
شروع پایان
1 تشکیل ستاد تحقیق و پژوهش 1 آبان 5 آبان معاون آموزشی 5 روز مدیر
2 گردهمایی و توجیه اولیای دانش آموزان 20 آبان 25 آبان معاون آموزشی 5 روز مدیر
3 ثبت نام از دانش آموزان جهت شرکت در کلاس روش تحقیق 25 آبان 10 آذر معاون اجرایی 15 روز مدیر
4 برگزاری دوره های آموزشی روش تحقیق 1 بهمن 25 اسفند معاون آموزشی 2 ساعت مدیر
5 اجرای پروژه تحقیق اولویت پژوهشی معاون آموزشی – مدیر
6
7) نهادها و سازمانهای همکار :
درون آموزش و پرورش :
واحد تحقیقات و پژوهش – واحد آموزش ابتدایی بیرون آموزش و پرورش :
اولیای دانش آموزان – مربیان مجرب

8) نظارت ارزیابی از برنامه :
1- بررسی آثار و فعالیتها 2- اهداف دستور العمل اجرای طرح 3- بازدید از کلاس آموزشی 4 – فرم نظر خواهی از والدین

9) شاخص های موفقیت برنامه :
ردیف شاخص های موفقیت خیلی ضعیف امتیاز(1) ضعیف
امتیاز (2) متوسط
امتیاز(3) خوب
امتیاز (4) عالی
امتیاز (5)
1 گردهمایی و توجیه والدین دانش آموزان
2 استقبال دانش آموزان شرکت در کلاس
3 نحوه آموزش روش تحقیق
4 زمان اجرای دوره
5 کیفیت تحقیقات انجام گرفته
6 وضعیت آثار منتخب مدرسه ای

10) اعتبار مورد نیاز :
ردیف نوع هزینه واحد مقدار اعتبار مورد نیاز بریال محل تامین اعتبار
1 گردهمایی و توجیه والدین جلسه 1 300000 مشارکت مردمی
2 جلسه ستاد تحقیق و پژوهش جلسه 3 100000 سرانه
3 برگزاری دوره آموزشی و حق الزحمه مربی جلسه 10 2000000 مشارکت مردمی
4 داوری طرح ها طرح 50 1000000 //
5
6
جمع — – 3400000
—-
11) توضیحات ضروری :
ما در این طرح قصد داریم تکنیک ها ، شیوه ها و مراحل انجام کارهای تحقیقی را به زبانی ساده و متناسب با رشد شناختی ، عاطفی و عملکردی دانش آموزان ، آموزش دهیم و شیوه های نادرست انجام کارهای پژوهش در مدرسه را حذف کنیم .

اعضای شورای برنامه ریزی
نام ونام خانوادگی سمت امضاء نام ونام خانوادگی سمت امضاء
نرگس کمالی مدیر رئیس انجمن
افسانه كمالي معاون آموزشی نماينده معلمان
رقيه اصغري معاون پرورشی
بماني مهدي زاده معاون اجرايي

این برنامه در جلسه مورخ …………………. در شورای برنامه ریزی مدرسه مورد بررسی قرار گرفت و با اجرای آن با هزینه………………….. ریال موافقت گردید .

مدیر معاون آموزش معاون پرورشی نماینده معلمان نماینده انجمن
نام ونام خانوادگی نام ونام خانوادگی نام ونام خانوادگی نام و نام خانوادگی نام ونام خانوادگی
نرگس کمالی افسانه كمالي رقيه اصغري
امضاء امضاء امضاء امضاء امضاء

بسمه تعالی طرح و برنامه سنواتی سال تحصیلی 93-1392 شماره 2
اداره آموزش و پرورش شهرستان چالوس مدرسه : دبستان پروین اغتصامی
1) عنوان : تلاشگران قافله
2) ضرورت : طرح ، فرصتی برای مطرح شدن دانش آموزان رتبه های پایین تر اما در حال پیشرفته می باشد و معمولا پیشرفت این دانش آموزان تحت الشعاع دانش آموزان ممتاز قرار گرفته و به خاطر این بی توجهی دچار توقف نمی گردند .
3) اهداف ( نتایج مورد انتظار ) :
کیفی :
1- ترغیب و تشویق دانش آموزان به تلاش و کوشش بیشتر .
2- جلوگیری از سرخوردگی دانش آموزانی که رتبه های پایین دارند .
3- رعایت اصل تفاوتهای فردی . کمی :
دروس علوم ، ریاضی ، و ادبیات فارسی 100 در صد دانش آموزان پایه های چهارم و پنجم .
4) مستندات قانونی :
مصوبه شورای مدرسه و ادامه طرح سنوات قبل اهداف :
برجسته تر شدن اعتبار و اهمیت ارزشیابی تدریجی در اذهان عمومی به ویژه دانش آموزان در حال پیشرفت .
5) مخاطبین برنامه :
معلمین o دانش آموزان * ( چهارم و پنجم ) اولیاء دانش آموزان o سایر کارکنان مدرسه o
6) زمان و روش اجرای برنامه :
ردیف فعالیت زمان مسئول اجرا محدوده اجرا ناظر
شروع پایان
1 تهیه پوشه کار برای هر یک از دانش آموزان جهت ثبت روند آموزشی. 15 مهر 20 مهر معاون اجرایی 5 روز مدیر
2 تهیه دفتر خاص جهت ثبت و تحلیل نمرات دانش آموزن هدف. 20 مهر – معاون اجرایی 1 روز مدیر
3 جلب مشارکت و همیاری اولیاء ( تامین جوایز ). 1 مهر 30 اردیبهشت معاون آموزشی طول سال مدیر
4 تهیه و تدارک نشریه دیواری ( تابلوی تلاش ). 12 بهمن 22 بهمن معاون آموزشی 10 روز مدیر
5 معرفی دانش آموزان تلاشگر نمونه در مراسم صبحگاهی . 1آبان 30 اردیبهشت معاون آموزشی طول سال مدیر
6 اجرای آزمون در دو مرحله از سال . 25 بهمن 15 اردیبهشت معاون آموزشی 2 مرحله مدیر
7) نهادها و سازمانهای همکار :
درون آموزش و پرورش :
مدیریت آموزش و پرورش – معاونت آموزشی و مالی – آموزش ابتدایی بیرون آموزش و پرورش :
اولیای دانش آموزان – افراد خیر
8) نظارت ارزیابی از برنامه:
چک لیست – بازدید از کلاس درس – اجرای طرح ماتریس – فرم نظرخواهی از والدین – روند تحصیلی

9) شاخص های موفقیت برنامه :
ردیف شاخص های موفقیت خیلی ضعیف امتیاز(1) ضعیف
امتیاز (2) متوسط
امتیاز(3) خوب
امتیاز (4) عالی
امتیاز (5)
1 میزان پیشرفت دانش آموزان رتبه پایین
2 روند آموزشی دروس مورد نظر طرح
3 نحوه طرح سوالات آزمون ویژه طرح
4 رعایت اصل تفاوت های فردی
5 اجرای طرح در مدرسه با توجه به اهداف طرح
6 میزان جلب مشارکت دانش آموزان و اولیاء

10) اعتبار مورد نیاز :
ردیف نوع هزینه واحد مقدار اعتبار مورد نیاز بریال محل تامین اعتبار
1 تهیه جوایز دانش آموزان تعداد 200 6000000 مشارکت مردمی
2 نشریه دیواری ( تابلوی تلاش ) تابلو 2 400000 سرانه
3 پوشه کار فرم طرح ماتریس تعداد 60 100000 سرانه
4 برگزاری آزمون در 2 مرحله مرحله 2 200000 سرانه
5
6
جمع — – 6700000
—-
11) توضیحات ضروری :
در این طرح میزان تلاش دانش آموز در یادگیری ، تنها در مقایسه با عملکرد قبلی او مورد ارزیابی قرار می گیرد و پاداش متناسب با آن دریافت می نماید تا بدین وسیله ، محیط یادگیری با هدف اساسی تعلیم و تربیت منطبق باشد .
اعضای شورای برنامه ریزی
نام ونام خانوادگی سمت امضاء نام ونام خانوادگی سمت امضاء
نرگس کمالی مدیر رئیس انجمن
افسانه كمالي معاون آموزشی نماينده معلمان
رقيه اصغري معاون پرورشی
بماني مهدي زاده معاون اجرايي

این برنامه در جلسه مورخ …………………. در شورای برنامه ریزی مدرسه مورد بررسی قرار گرفت و با اجرای آن با هزینه………………….. ریال موافقت گردید .

مدیر معاون آموزش معاون پرورشی نماینده معلمان نماینده انجمن
نام ونام خانوادگی نام ونام خانوادگی نام ونام خانوادگی نام و نام خانوادگی نام ونام خانوادگی
نرگس کمالی افسانه كمالي رقيه اصغري
امضاء امضاء امضاء امضاء امضاء

بسمه تعالی طرح و برنامه سنواتی سال تحصیلی 93-1392 شماره 3
اداره آموزش و پرورش شهرستان چالوس مدرسه : دبستان پروین اغتصامی
1) عنوان : سازنده های خلاق و خلاق سازنده
2) ضرورت :
به نظر می آید که آثار دستی دانش آموزان در مدرسه مورد بی مهری و بی توجهی اولیا و مربیان قرار گرفته است و لازم بود طرح در جهت ایفای نقش مشارکت فعال دانش آموزان با رویکرد تولید و ساخت تجهیزات آموزشی و کمک آموزشی طراحی گردد .
3) اهداف ( نتایج مورد انتظار ) :
کیفی :
1- شکوفایی استعدادها و خلاقیت های دانش آموزان .
2- تقویت روح خودباوری و اعتماد به نفس .
3- ترغیب قوه تفکر و تعقل . کمی :
تمامی دانش آموزان دوره ابتدایی .
4) مستندات قانونی :
مصوبه شورای مدرسه و ادامه طرح سنوات قبل اهداف :
تولید و ساخت تجهیزات آموزشی و کمک آموزشی توسط دانش آموز .
5) مخاطبین برنامه :
معلمین * دانش آموزان * اولیاء دانش آموزان o سایر کارکنان مدرسه o
6) زمان و روش اجرای برنامه :
ردیف فعالیت زمان مسئول اجرا محدوده اجرا ناظر
شروع پایان
1 تهیه شیوه نامه دست ساخته ها 1 مهر 15 مهر معاون آموزشی 15 روز مدیر
2 تشکیل ستاد حمایت از طرح 25 مهر 30 دی // 3 جلسه مدیر
3 برگزاری نمایشگاه دست ساخته ها در سطح مدرسه 12 بهمن 22 بهمن // 10 روز مدیر
4 داوری از نمایشگاه و انتخاب طرح برتر 12 بهمن 13 بهمن داوران 2 روز مدیر
5
7) نهادها و سازمانهای همکار :
درون آموزش و پرورش :
معاونت آموزشی – آموزش ابتدایی – سرگروه کلیه پایه ها بیرون آموزش و پرورش :
اولیای دانش آموزان
8) نظارت ارزیابی از برنامه:
بررسی آثار و عملکردها – فرم داوری طرح ها – کیفیت برپایی نمایشگاه – نظرخواهی بازدید کنندگان –

9) شاخص های موفقیت برنامه :
ردیف شاخص های موفقیت خیلی ضعیف امتیاز(1) ضعیف
امتیاز (2) متوسط
امتیاز(3) خوب
امتیاز (4) عالی
امتیاز (5)
1 کیفیت برگزاری نمایشگاه
2 کیفیت دست ساخته ها با اهداف طرح
3 استقبال و مشارکت دانش اموزان
4 حمایت و همکاری والدین
5 نحوه تنظیم دستورالعمل و زمان اجرای طرح
6 داوری طرح ها و اجرای مسابقات

10) اعتبار مورد نیاز :
ردیف نوع هزینه واحد مقدار اعتبار مورد نیاز بریال محل تامین اعتبار
1 جلسات ستاد طرح جلسه 3 300000 سرانه
2 برگزاری نمایشگاه روز 10 1500000 مشارکت مردمی
3 داوری دست ساخته ها (هر پایه 3 طرح ) منتخب 15 500000 مشارکت مردمی
4
5
6
جمع 2300000

11) توضیحات ضروری :
در این راستا مدیریت دبستان ضمن مستند کردن این فعالیت ها و معرفی برخی از آثار برجسته فراگیران عزیز در سطح شهرستان به منظور ایجاد انگیزه و تشویق دانش آموزان ساعی مهم است . و این حرکت پویا و موثر در تغییر رفتار را در سال تحصیلی آتی نیز پیگیر باشد .

اعضای شورای برنامه ریزی
نام ونام خانوادگی سمت امضاء نام ونام خانوادگی سمت امضاء
نرگس کمالی مدیر رئیس انجمن
افسانه كمالي معاون آموزشی نماينده معلمان
رقيه اصغري معاون پرورشی
بماني مهدي زاده معاون اجرايي

این برنامه در جلسه مورخ …………………. در شورای برنامه ریزی مدرسه مورد بررسی قرار گرفت و با اجرای آن با هزینه………………….. ریال موافقت گردید .

مدیر معاون آموزش معاون پرورشی نماینده معلمان نماینده انجمن
نام ونام خانوادگی نام ونام خانوادگی نام ونام خانوادگی نام و نام خانوادگی نام ونام خانوادگی
نرگس کمالی افسانه كمالي رقيه اصغري
امضاء امضاء امضاء امضاء امضاء

بسمه تعالی طرح و برنامه سنواتی سال تحصیلی 93-1392 شماره 4
اداره آموزش و پرورش شهرستان چالوس مدرسه : دبستان پروین اغتصامی
1) عنوان : تجارب راهنمایی ، مشاوره ای معلمان مدرسه
2) ضرورت :
یکی از وظایف مهم نظام تعلیم و تربیت شناسایی افراد شایسته ، متعهد و رشد یافته است و به منظور تحقق چنین هدفی یکی از نقش های اساسی که مورد غفلت قرار گرفته است ، نقش راهنمایی و مشورتی معلمان است ، گرچه کوشش و زحمات آنان در کلاس درس را نباید نادیده گرفت .
3) اهداف ( نتایج مورد انتظار ) :
کیفی :
1- جلب مشارکت آموزگاران در تعیین نیازهای راهنمایی و مشاوره ای .
2- تلاش در ارتقای سلامت روحی و روانی دانش آموزان .
3- کاهش مسائل و مشکلات رفتاری و تحصیلی دانش آموزان . کمی :

تمامی دانش آموزان دبستان پروین اغتصامی
4) مستندات قانونی :
مصوبه شورای مدرسه و آموزگاران و نقش راهنمایی و مشاوره در مدارس اهداف :
شناسایی مهارت های آموزگاران در ارائه خدمات راهنمایی و مشاوره ای
5) مخاطبین برنامه :
معلمین * دانش آموزان o اولیاء دانش آموزان o سایر کارکنان مدرسه o
6) زمان و روش اجرای برنامه :
ردیف فعالیت زمان مسئول اجرا محدوده اجرا ناظر
شروع پایان
1 تهیه دستورالعمل راهنمایی و مشاوره و تشکیل هسته مشاوره 1 آبان 15 آبان معاون پرورشی 15 روز مدیر
2 تهیه جدول زمانبندی هسته مشاوره مدرسه 15 آبان 20 آبان // 5 روز مدیر
3 تهیه پوشه مشاوره ای دانش آموزان 15 آبان 20 آبان // 5 روز مدیر
4 گزارش مشاوره ای دانش آموزان به واحد مشاوره اداره با رازداری کامل پایان هر ماه // طول سال مدیر
5 تشکیل کارگاهی آموزشی برای والدین دی اردیبهشت مدیر 2 مرحله مدیر
6 تهیه صندوق مشاوره مهر — مدیر طول سال مدیر
7) نهادها و سازمانهای همکار
درون آموزش و پرورش :
واحد مشاوره و راهنمایی بیرون آموزش و پرورش :
پزشک مشاوره و راهنمایی ( روان شناس )
8) نظارت ارزیابی از برنامه
پوشه کار – بازدید – فرم نظرخواهی والدین – آمار شناسایی مسائل و مشکلات و نحوه پیگیری آن .

9) شاخص های موفقیت برنامه :
ردیف شاخص های موفقیت خیلی ضعیف امتیاز(1) ضعیف
امتیاز (2) متوسط
امتیاز(3) خوب
امتیاز (4) عالی
امتیاز (5)
1 میزان ارتقای مشاوره ای آموزگاران مدرسه
2 میزان شناسایی مسائل و مشکلات دانش آموزان
3 میزان شناسایی مهارت و راهنمایی آموزگاران
4 میزان فعالیت و همکاری آموزگاران
5 رعایت اصل رازداری و محرمانه بودن
6 میزان اهمیت صندوق مشاوره در مدرسه

10) اعتبار مورد نیاز :
ردیف نوع هزینه واحد مقدار اعتبار مورد نیاز بریال محل تامین اعتبار
1 تشکیل هسته مشاوره و جلسات ماه 9 900000 مشارکت مردمی
2 گردهمایی با والدین جلسه 2 500000 //
3 تهیه صندوق مشاوره دستگاه 1 100000 سرانه
4 حضور پزشک در مدرسه جلسه 3 1200000 مشارکت مردمی
5
6
جمع — — 2700000
—-
11) توضیحات ضروری :
طرح فوق در راستای توسعه و تعمیق ارتباط صمیمانه و متکی بر همدلی ، پیشگیری از بروز ناهنجاری ها ی روانی ، اجتماعی و جلب اعتماد و اطمینان دانش آموزان به منظور بیان مسائل و مشکلات خود با اولیای مدرسه و حل آن طراحی شده است .
اعضای شورای برنامه ریزی
اعضای شورای برنامه ریزی
نام ونام خانوادگی سمت امضاء نام ونام خانوادگی سمت امضاء
نرگس کمالی مدیر رئیس انجمن
افسانه كمالي معاون آموزشی نماينده معلمان
رقيه اصغري معاون پرورشی
بماني مهدي زاده معاون اجرايي

این برنامه در جلسه مورخ …………………. در شورای برنامه ریزی مدرسه مورد بررسی قرار گرفت و با اجرای آن با هزینه………………….. ریال موافقت گردید .

مدیر معاون آموزش معاون پرورشی نماینده معلمان نماینده انجمن
نام ونام خانوادگی نام ونام خانوادگی نام ونام خانوادگی نام و نام خانوادگی نام ونام خانوادگی
نرگس کمالی افسانه كمالي رقيه اصغري
امضاء امضاء امضاء امضاء امضاء

بسمه تعالی طرح و برنامه سنواتی سال تحصیلی 93-1392 شماره 5
اداره آموزش و پرورش شهرستان چالوس مدرسه : دبستان پروین اغتصامی
1) عنوان : کیفیت بخشی فعالیتهای فرهنگی و هنری ( قرآن ، قصه گویی ، نمایش ،….)
2) ضرورت : فعالیتهای فرهنگی و هنری به دانش آموزان فرصت می دهد تا با دگرگونی فرهنگی ، انواع فرهنگها ، سنت ها و میراث فرهنگی خود و مقایسه با سایر ملل آشنا شوند .
3) اهداف ( نتایج مورد انتظار ) :
کیفی :
1 شناخت ، رشد و پرورش استعدادهای دانش آموزان .
2- آشنایی با فرهنگ و تمدن محلی ، ملی اسلامی .
3- تقویت زمینه خلاقیت و ابتکار .
4- آشنایی با آداب و رسوم . کمی :

تمامی دانش آموزان دبستان پروین اغتصامی
4) مستندات قانونی :
آئین نامه اجرایی مدارس ، کتب نقش مهر اهداف :
ایجاد انعطاف در برنامه درسی و تقویت فعالیتهای فرهنگی و هنری .
5) مخاطبین برنامه :
معلمین * دانش آموزان * اولیاء دانش آموزان o سایر کارکنان مدرسه o
6) زمان و روش اجرای برنامه :
ردیف فعالیت زمان مسئول اجرا محدوده اجرا ناظر
شروع پایان
1 تشکیل ستاد فعالیتهای فرهنگی و هنری 20 مهر 25مهر معاون پرورشی 5 روز مدیر
2 تعیین گستره فعالیتهای قرآنی ( قرائت ، احکام ، ….. ) 1 آبان 10 آبان // 10 روز //
3 تعیین گستره فعالیتهای هنری ( نمایش ، کاربرد رایانه در هنر ، .. ) 1 آبان 10 آبان // 10 روز //
4 تعیین گستره فعالیتهای ادبی ( قصه ، شعر ،….. ) 1 آبان 10 آبان // 10 روز //
5 تعیین گستره فعالیتهای مراسم و مناسبات ( اعیاد و مناسبت ها ، …. ) 1 آبان 10 آبان // 10 روز //
6 تدوین فرم ارزشیابی اجرای برنامه و ارائه بازخورد . 3 ماه یکبار // طول سال //
7) نهادها و سازمانهای همکار :
درون آموزش و پرورش :
معاونت پرورشی ، کارشناسی فرهنگی و هنری بیرون آموزش و پرورش :
اداره فرهنگ و ارشاد شهرستان چالوس – سازمان تبلیغات – دفتر امام جمعه
8) نظارت ارزیابی از برنامه :
پوشه کار – فرم ارزشیابی از فعالیتها – فرم نظرخواهی – گزارش فعالیتها – کسب رتبه در سطح مدرسه و شهرستان

9) شاخص های موفقیت برنامه :
ردیف شاخص های موفقیت خیلی ضعیف امتیاز(1) ضعیف
امتیاز (2) متوسط
امتیاز(3) خوب
امتیاز (4) عالی
امتیاز (5)
1 میزان آشنایی با فرهنگ و هنر ملی و اسلامی
2 افزایش مشارکت جویی دانش آموزان
3 میزان آشنایی با هنر آداب و رسوم
4 میزان رشد مهارت ها در مسائل زندگی
5 میزان رشد و پرورش استعدادهای دانش آموز
6

10) اعتبار مورد نیاز :
ردیف نوع هزینه واحد مقدار اعتبار مورد نیاز بریال محل تامین اعتبار
1 تهیه بروشور و جزوات جلد 300 600000 سرانه پرورشی
2 همایش در راستای گستره فعالیتهای ( قرآنی ، ادبی ، هنری ) همایش 2 600000 //
3 تهیه جوایز تعداد 200 4000000 سرانه – مشارکت
4 اعزام نفرات برتر به مسابقات شهرستانی نفر سهمیه 1000000 سرانه
5
6
جمع — — 6200000
سرانه – مشارکت
11) توضیحات ضروری :
تقویت نقش دانش آموزان در برنامه ریزی و اجرای فعالیتهای قرآنی ، ادبی ، هنری و تقویت فعالیتهای گروهی به ویژه در ایام الله و مناسبت ها .

اعضای شورای برنامه ریزی
نام ونام خانوادگی سمت امضاء نام ونام خانوادگی سمت امضاء
نرگس کمالی مدیر رئیس انجمن
افسانه كمالي معاون آموزشی نماينده معلمان
رقيه اصغري معاون پرورشی
بماني مهدي زاده معاون اجرايي

این برنامه در جلسه مورخ …………………. در شورای برنامه ریزی مدرسه مورد بررسی قرار گرفت و با اجرای آن با هزینه………………….. ریال موافقت گردید .

مدیر معاون آموزش معاون پرورشی نماینده معلمان نماینده انجمن
نام ونام خانوادگی نام ونام خانوادگی نام ونام خانوادگی نام و نام خانوادگی نام ونام خانوادگی
نرگس کمالی افسانه كمالي رقيه اصغري
امضاء امضاء امضاء امضاء امضاء

بسمه تعالی طرح و برنامه سنواتی سال تحصیلی 92-1391 شماره 6
اداره آموزش و پرورش شهرستان چالوس مدرسه : دبستان پروین اغتصامی
1) عنوان : کلبه شادی ( مدرسه بانشاط)
2) ضرورت :
برای با نشاط سازی مدرسه باید به آن اعتقاد داشت به بیان دیگر ، با نشاط سازی یک تعریف دارد : باور داشتن به نشاط و شادی در مدرسه . لذا طرح فوق به منظور ایجاد باور از طریق انجام مطالعات آسیب شناسی ،فهم هدف ها ، تدارک هدف های جدید مدرسه ،طراحی شده است .
3) اهداف ( نتایج مورد انتظار ) :
کیفی :
1- توجه به تعمیق فرایند یاددهی یادگیری با شاداب سازی مدرسه و کلاس درس .
2- غنی سازی برنامه درسی و اوقات فراغت دانش آموزان .
3- دست یابی به راهکارهای مناسب آموزش و پرورش . کمی :

زیباسازی 100 درصد کلاس درس و 70 درصد فضای بیرون از کلاس
4) مستندات قانونی :
مصوبه شورای مدرسه و طرح غنی سازی مدارس اهداف :
اهمیت به بهبود مداوم عملکرد مدرسه از طریق نشاط و شادابی
5) مخاطبین برنامه :
معلمین o دانش آموزان * اولیاء دانش آموزان * سایر کارکنان مدرسه o

6) زمان و روش اجرای برنامه :
ردیف فعالیت زمان مسئول اجرا محدوده اجرا ناظر
شروع پایان
1 تهیه دستورالعمل شاداب سازی مدرسه 15 مرداد 25 مرداد مدیر 10 روز مدیر
2 بررسی کیفیت فضا و تجهیزات مدرسه // // // // //
3 تشخیص و شناسایی مشکلات مهم مدرسه 5 شهریور 10 شهریور // 5 روز //
4 زیبا سازی کلاس درس با رویکرد آموزشی 25 شهریور 10 مهر آموزگار 15 روز //
5 نظر خواهی از دانش آموزان پیرامون زیبایی مدرسه با کمک نقاشی 1 مهر 8 مهر معاون پرورشی 8 روز //
6 اجرای مراسمات با نشاط فرهنگی ( سرود همگانی ، نمایش ….) طول سال // طول سال //
7) نهادها و سازمانهای همکار
درون آموزش و پرورش :
معاونت پرورشی – واحد فرهنگی و هنری – خدمات بیرون آموزش و پرورش :
شهرداری – منابع طبیعی فضای سبز – افراد خیر
8) نظارت ارزیابی از برنامه

اثرات آن در عملکرد آموزشی گذشته و حال – نظر خواهی اولیا و دانش آموزان – بازدید – روحیه و عکس العمل دانش آموزان

9) شاخص های موفقیت برنامه :
ردیف شاخص های موفقیت خیلی ضعیف امتیاز(1) ضعیف
امتیاز (2) متوسط
امتیاز(3) خوب
امتیاز (4) عالی
امتیاز (5)
1 ایجاد محیط زیبا و دوست داشتنی برای دانش آموز
2 تاثیر در آموزش مهارت های زندگی
3 بهبود جریان یاددهی یادگیری
4 تاثیر در کاهش اضطراب دانش آموزان
5 تغییر در روحیه روحی و روانی دانش آموزان
6

10) اعتبار مورد نیاز :
ردیف نوع هزینه واحد مقدار اعتبار مورد نیاز بریال محل تامین اعتبار
1 تهیه و تجهیزات فضا و کلاس درس درصد 100 7000000 سرانه – مشارکت
2 زیبا سازی حیاط آموزشگاه درصد 70 3000000 //
3 اجرای طرح های جذاب و شاداب فرهنگی و هنری درصد 100 2000000 //
4
5
6
جمع — — 12000000
سرانه – مشارکت
11) توضیحات ضروری :
در شاداب سازی مدارس بیشترین تاکید بر فرایندها و اصلاح و بهبود کیفیت فرایندها است و ایجاد یک فضای مثبت برای هدف گزینی ها ی واقع گرایانه و قابل دسترس .

اعضای شورای برنامه ریزی
نام ونام خانوادگی سمت امضاء نام ونام خانوادگی سمت امضاء
نرگس کمالی مدیر رئیس انجمن
افسانه كمالي معاون آموزشی نماينده معلمان
رقيه اصغري معاون پرورشی
بماني مهدي زاده معاون اجرايي

این برنامه در جلسه مورخ …………………. در شورای برنامه ریزی مدرسه مورد بررسی قرار گرفت و با اجرای آن با هزینه………………….. ریال موافقت گردید .

مدیر معاون آموزش معاون پرورشی نماینده معلمان نماینده انجمن
نام ونام خانوادگی نام ونام خانوادگی نام ونام خانوادگی نام و نام خانوادگی نام ونام خانوادگی
نرگس کمالی افسانه كمالي رقيه اصغري
امضاء امضاء امضاء امضاء امضاء

بسمه تعالی طرح و برنامه سنواتی سال تحصیلی 93-1392 شماره 7
اداره آموزش و پرورش شهرستان چالوس مدرسه : دبستان پروین اغتصامی
1) عنوان : جشن ستارگان
2) ضرورت :
بی تردید دوره ابتدایی ، فصلی از کتاب زندگی است . فصلی مهیج ، به یاد ماندنی و زمانی که بیش از هر زمان ذیگر نیازمند همراهی و همدلی مربیان و والدین است که در این مسیر پاداش بیشترین نقش را در پیشبرد اهداف این دوره دارد .
3) اهداف ( نتایج مورد انتظار ) :
کیفی :
1- عامل محرک در تغییر رفتار مطلوب
2- روش موثر در تجلیل از برترین ها .
3- خرد کردن یک هدف به اهداف کوچکتر ( سهل الوصول بودن هدف ) کمی :

دانش آموزان رتبه های اول تا سوم همه پایه های تحصیلی در انواع رشته های علمی ، فرهنگی ، هنری
4) مستندات قانونی :
مصوبه شورای مدرسه و کتب کلیدهای رفتار با دانش آموزان اهداف :
پاداش نیرومندترین وسیله برای تغییر رفتار
5) مخاطبین برنامه :
معلمین o دانش آموزان * اولیاء دانش آموزان * سایر کارکنان مدرسه o

6) زمان و روش اجرای برنامه :
ردیف فعالیت زمان مسئول اجرا محدوده اجرا ناظر
شروع پایان
1 تهیه شیوه نامه اجرای جشن ستارگان 1 آبان 20 آبان معاون آموزشی 20 روز مدیر
2 تامین اعتبار همایش جشن ستارگان 15 اسفند 29 اسفند مدیر 14 روز مدیر
3 شناسایی وآمار دانش آموزان هدف پایان هر طرح و دوره معاون پرورشی طول سال مدیر
4 تامین فضای همایش و اجرای جشن ستارگان 15 اردیبهشت 20 اردیبهشت مدیر 1 روز مدیر
5
7) نهادها و سازمانهای همکار :
درون آموزش و پرورش :
مدیر آموزش و پرورش – روابط عمومی – معاونین محترم بیرون آموزش و پرورش :
اولیای دانش آموزان – افراد خیر – مسئولین شهرستانی
8) نظارت ارزیابی از برنامه :
پوشه کار – گزارش طرح و برنامه اجرا شده در طول سال – فرم نظرخواهی از همایش

9) شاخص های موفقیت برنامه :
ردیف شاخص های موفقیت خیلی ضعیف امتیاز(1) ضعیف
امتیاز (2) متوسط
امتیاز(3) خوب
امتیاز (4) عالی
امتیاز (5)
1 میزان تغییر رفتار در دانش آموزان
2 میزان ایجاد رقابت سالم در بین دانش آموزان
3 میزان کارایی و کاربردی بودن پاداش
4 زمان اهدای جوایز و تجلیل از برترین ها ( برنامه ریزی برای اوقات فراغت )
5 واقع بینانه بودن انتظارات و جوایز آن
6

10) اعتبار مورد نیاز :
ردیف نوع هزینه واحد مقدار اعتبار مورد نیاز بریال محل تامین اعتبار
1 تشکیل ستاد جشن ستارگان جلسه 3 300000 سرانه
2 تامین جوایز دانش آموزای برای طرح های برتر نفر 60 6000000 مشارکت مردمی
3 تامین فضای همایش و پذیرایی نفر 700 7000000 //
4
جمع 13300000
سرانه و مشارکت مردمی
11) توضیحات ضروری :
جایزه یکی از پاداشهایی نیرومند است که می تواند برای تغییر رفتار مورد استفاده قرار گیرد ، آن هم جایزه خاص برای افراد خاص ، و لازم به ذکر است که در این جشن دانش آموزان طرح تلاش ( درحال پیشرفت ) و برتر در کنار هم مورد تجلیل قرار خواهند گرفت .

اعضای شورای برنامه ریزی
نام ونام خانوادگی سمت امضاء نام ونام خانوادگی سمت امضاء
نرگس کمالی مدیر رئیس انجمن
افسانه كمالي معاون آموزشی نماينده معلمان
رقيه اصغري معاون پرورشی
بماني مهدي زاده معاون اجرايي

این برنامه در جلسه مورخ …………………. در شورای برنامه ریزی مدرسه مورد بررسی قرار گرفت و با اجرای آن با هزینه………………….. ریال موافقت گردید .

مدیر معاون آموزش معاون پرورشی نماینده معلمان نماینده انجمن
نام ونام خانوادگی نام ونام خانوادگی نام ونام خانوادگی نام و نام خانوادگی نام ونام خانوادگی
نرگس کمالی افسانه كمالي رقيه اصغري
امضاء امضاء امضاء امضاء امضاء

بسمه تعالی طرح و برنامه سنواتی سال تحصیلی 93-1392 شماره : 8
اداره آموزش و پرورش شهرستان چالوس مدرسه : دبستان پروین اغتصامی
1) عنوان : تعامل اندیشه ها
2) ضرورت :
1- سرعت رشد و تغییرات اطلاعات
2- شیوه های کسب اطلاعات و به روز کردن و پردازش آن .
3- توسعه دانایی و آگاهی معلمان و تغییرات سریع کتابهای جدید التالیف .

3) اهداف ( نتایج مورد انتظار ) :
کیفی :
1-برآورده کردن نیازهای اصلی و مقطعی آموزگاران
2- توسعه علم و فناوری بر اثر تبادل افکار کمی :
تمامی آموزگاران آموزشگاه
4) مستندات قانونی :
شورای مدرسه به عنوان یکی از ارکان مدرسه اهداف :
یادگیری شیوه های کسب اطلاعات و توسعه دانایی و آگاهی و تبادل تجربیات
5) مخاطبین برنامه :
معلمین * دانش آموزان o اولیاء دانش آموزان o سایر کارکنان مدرسه *

6) زمان و روش اجرای برنامه :
ردیف فعالیت زمان مسئول اجرا محدوده اجرا ناظر
شروع پایان
1 تشکیل ستاد تدوین دستور کار جلسات ماهانه 1 مهر 5 مهر معاون آموزش 5 روز مدیر
2 گردهمایی ماهانه آموزگاران 5 مهر 30 خرداد // 9 ماه مدیر
3
4
5
6
7) نهادها و سازمانهای همکار
درون آموزش و پرورش :
آموزش ابتدایی – گروههای آموزشی بیرون آموزش و پرورش :
اولیای دانش آموزان – اساتید مجرب

8) نظارت ارزیابی از برنامه
1-حضور و استقبال از گردهمایی 2 – درصد تبادل نظر و اندیشه ها 3- اثربخشی و باز خورد طرح در کلاس

9) شاخص های موفقیت برنامه :
ردیف شاخص های موفقیت خیلی ضعیف امتیاز(1) ضعیف
امتیاز (2) متوسط
امتیاز(3) خوب
امتیاز (4) عالی
امتیاز (5)
1 گردهمایی و توجیه آموزگاران
2 استقبال آموزگاران از طرح
3 نحوه برگزاری جلسات
4 زمان و مکان جلسات
5 کیفیت برگزاری جلسات
6

10) اعتبار مورد نیاز :
ردیف نوع هزینه واحد مقدار اعتبار مورد نیاز بریال محل تامین اعتبار
1 گردهمایی و جلسات ماهانه جلسه 9 1600000 سرانه آموزشی
2 حضور اساتید مجرب نفر 3 1500000 انجمن
3 جمع آوری تجارب آموزگاران جلد 1 500000 آموزشگاه
4
جمع
11) توضیحات ضروری :
بررسی و شناسایی نیاز گروهها و تلاش در جهت رفع آنها در حد امکان و نظارت و کنترل فعالیت گروهها از طریق جلب مشارکت آموزگاران و انتقال نظرات گروهها به سایر ارکان آموزشگاه از جمله مدرسه و انجمن اولیا و مربیان .

اعضای شورای برنامه ریزی
نام ونام خانوادگی سمت امضاء نام ونام خانوادگی سمت امضاء
نرگس کمالی مدیر رئیس انجمن
افسانه كمالي معاون آموزشی نماينده معلمان
رقيه اصغري معاون پرورشی
بماني مهدي زاده معاون اجرايي

این برنامه در جلسه مورخ …………………. در شورای برنامه ریزی مدرسه مورد بررسی قرار گرفت و با اجرای آن با هزینه………………….. ریال موافقت گردید .

مدیر معاون آموزش معاون پرورشی نماینده معلمان نماینده انجمن
نام ونام خانوادگی نام ونام خانوادگی نام ونام خانوادگی نام و نام خانوادگی نام ونام خانوادگی
نرگس کمالی افسانه كمالي رقيه اصغري
امضاء امضاء امضاء امضاء امضاء

بسمه تعالی طرح و برنامه سنواتی سال تحصیلی 93-1392 شماره : 9
اداره آموزش و پرورش شهرستان چالوس مدرسه : دبستان پروین اغتصامی
1) عنوان : مشاهده ، تصویر و تفسیر درس علوم
2) ضرورت :
می دانیم که یادگیری به صورت سنتی و سخنرانی ، در ذهن بچه ها باقی نمی ماند ، مشاهده و تجربه کردن در یادگیری دانش آموزان تآثیر به سزایی دارد که برنامه ریزی در این زمینه با رویکرد مثبت و فراگیر ضرورت دارد .

3) اهداف ( نتایج مورد انتظار ) :
کیفی :
1-تقویت آزمایشگاهها ، کتابخانه مدرسه
2- تقویت مهارت کار گروهی دانش آموزان کمی :
درس علوم تمام پایه ها
4) مستندات قانونی :
مصوبه شورای آموزگاران و درخواست سنوات قبل آموزگاران اهداف :
یادگیری و شیوه کسب اطلاعات از طریق عملی و بازدید میدانی

5) مخاطبین برنامه :
معلمین o دانش آموزان * اولیاء دانش آموزان o سایر کارکنان مدرسه o
6) زمان و روش اجرای برنامه :
ردیف فعالیت زمان مسئول اجرا محدوده اجرا ناظر
شروع پایان
1 تهیه فضای آزمایشگاهی و کتابخانه و تجهیز ان 15 شهریور 25 شهریور مدیر و انجمن 10 روز مدیر
2 شناسایی مراکز آزمایشگاهی سطح شهر 1 مهر 10 خرداد شورای مدرسه 10 روز مدیر
3 تشکیل کارگروه علمی اعم از مربیان و اولیاء 10 مهر 15 مهر معاون آموزش 5 روز مدیر
4 تهیه ملزومات مورد نیاز طرح ( کارگاه – دفتر ثبت ) 15 شهریور 30 شهریور شورای مدرسه 15 روز مدیر
5
6
7) نهادها و سازمانهای همکار
درون آموزش و پرورش :
گروههای آموزشی بیرون آموزش و پرورش :
مراکز آزمایشگاهی – کتابخانه عمومی

8) نظارت ارزیابی از برنامه
1-دفتر ثبت فعالیتها 2 – گزارش بازدید از مراکز 3- وضعیت فضای آزمایشگاهی و تجهیزات 4- فرم نظر سنجی

9) شاخص های موفقیت برنامه :
ردیف شاخص های موفقیت خیلی ضعیف امتیاز(1) ضعیف
امتیاز (2) متوسط
امتیاز(3) خوب
امتیاز (4) عالی
امتیاز (5)
1 وضعیت فضا و تجهیزات
2 میزان استقبال آموزگاران
3 کیفیت بازدید از مراکز آزمایشگاهی
4 رضایت دانش آموزان و اولیاء
5 کیفیت آموزشی طرح
6

10) اعتبار مورد نیاز :
ردیف نوع هزینه واحد مقدار اعتبار مورد نیاز بریال محل تامین اعتبار
1 فضا و تجهیزات کلاس 1 4000000 مشارکت مردمی
2 تهیه دفاتر ثبت جلد 1 200000 سرانه
3 بازدید از مراکز آزمایشگاهی کلاس 13 2600000 مشارکت مردمی
4 مسابقات آزمایشگاهی سطح مدرسه مرحله 1 3000000 مشارکت مردمی
جمع
11) توضیحات ضروری :
این اقدام باعث یادگیری عمیق تر و باقی ماندن درازمدت مطالب در ذهن بچه ها می شود و هم چنین ذوق و شوق بچه ها را در انجام آزمایشات و کارهای تحقیقاتی می افزاید .

اعضای شورای برنامه ریزی
نام ونام خانوادگی سمت امضاء نام ونام خانوادگی سمت امضاء
نرگس کمالی مدیر رئیس انجمن
افسانه كمالي معاون آموزشی نماينده معلمان
رقيه اصغري معاون پرورشی
بماني مهدي زاده معاون اجرايي

این برنامه در جلسه مورخ …………………. در شورای برنامه ریزی مدرسه مورد بررسی قرار گرفت و با اجرای آن با هزینه………………….. ریال موافقت گردید .

مدیر معاون آموزش معاون پرورشی نماینده معلمان نماینده انجمن
نام ونام خانوادگی نام ونام خانوادگی نام ونام خانوادگی نام و نام خانوادگی نام ونام خانوادگی
نرگس کمالی افسانه كمالي رقيه اصغري
امضاء امضاء امضاء امضاء امضاء

بسمه تعالی طرح و برنامه سنواتی سال تحصیلی 93-1392 شماره : 10
اداره آموزش و پرورش شهرستان چالوس مدرسه : دبستان پروین اغتصامی
1) عنوان : کاربرد وایت برد دست ساز در یادگیری درس ریاضی
2) ضرورت :
هرچند زمینه برای هوشمند سازی کلاسها وجود دارد اما نباید فراموش کرد که دست ورزی و استفاده از ابزارهای کمک آموزشی دست ساز توسط دانش آموز هم در امر آموزش تاثیر بسزایی دارد و ضرورت این کار فعالیت های گروهی و نظارت بر عملکرد یکدیگر و نظارت معلم بر فعالیت را هم به دنبال دارد .

3) اهداف ( نتایج مورد انتظار ) :
کیفی :
1-ارزیابی از عملکرد دانش آموزان به صورت همزمان
2- جلوگیری از اتلاف وقت
3- نظارت همزمان از عملکرد دانش آموزان کمی :
پایه های چهارم الی ششم
4) مستندات قانونی :
مصوبه شورای آموزگاران اهداف :
ارزیابی از عملکرد دانش آموزان به صورت همزمان

5) مخاطبین برنامه :
معلمین o دانش آموزان* اولیاء دانش آموزان o سایر کارکنان مدرسه o
6) زمان و روش اجرای برنامه :
ردیف فعالیت زمان مسئول اجرا محدوده اجرا ناظر
شروع پایان
1 تشکیل ستاد 1 مهر 5 مهر معاون آموزش 5 روز مدیر
2 تهیه ملزومات مورد نیاز 5 مهر 15 مهر // 10 روز مدیر
3 اجرای طرح در کلاس 15مهر 30 خرداد آموزگاران طول سال مدیر
4
7) نهادها و سازمانهای همکار
درون آموزش و پرورش :
گروههای آموزشی بیرون آموزش و پرورش :
اولیای دانش آموزان

8) نظارت ارزیابی از برنامه
1-بازدید از کلاس 2 – نظر سنجی 3- اثربخشی و باز خورد طرح در کلاس

9) شاخص های موفقیت برنامه :
ردیف شاخص های موفقیت خیلی ضعیف امتیاز(1) ضعیف
امتیاز (2) متوسط
امتیاز(3) خوب
امتیاز (4) عالی
امتیاز (5)
1 استقبال دانش آموزان از طرح
2 استقبال آموزگاران از طرح و پیگیری آن در کلاس
3 اثربخشی طرح
4
5
6

10) اعتبار مورد نیاز :
ردیف نوع هزینه واحد مقدار اعتبار مورد نیاز بریال محل تامین اعتبار
1 تهیه ملزومات مورد نیاز دانش آموز 200 1800000 سرانه آموزشی
2 معرفی کلاس برتر در این طرح کلاس 3 1500000 انجمن
3 جمع آوری تجارب آموزگاران نفر 13 500000 آموزشگاه
4
جمع
11) توضیحات ضروری :
یکی از دغدغه های همکاران بخصوص پایه های بالاتر در ارزیابی دروس تخصصی به ویژه دروس ریاضی و علوم بوده است که چگونه از عملکرد دانش آموزان به صورت همزمان مطلع شوند و دانش اموزان هم می توانند با شناسایی اشتباهات خود و هم گروههایشان ، آن را سریعتر رفع نمایند .

اعضای شورای برنامه ریزی
نام ونام خانوادگی سمت امضاء نام ونام خانوادگی سمت امضاء
نرگس کمالی مدیر رئیس انجمن
افسانه كمالي معاون آموزشی نماينده معلمان
رقيه اصغري معاون پرورشی
بماني مهدي زاده معاون اجرايي

این برنامه در جلسه مورخ …………………. در شورای برنامه ریزی مدرسه مورد بررسی قرار گرفت و با اجرای آن با هزینه………………….. ریال موافقت گردید .

مدیر معاون آموزش معاون پرورشی نماینده معلمان نماینده انجمن
نام ونام خانوادگی نام ونام خانوادگی نام ونام خانوادگی نام و نام خانوادگی نام ونام خانوادگی
نرگس کمالی افسانه كمالي رقيه اصغري
امضاء امضاء امضاء امضاء امضاء