موقعيت جغرافيايي دبستان پروين اعتصامي

دبستان پروین اعتصامی
این بنا در ضلع شمالی خیابان امام واقع شده است در سال 1312 خورشیدی همزمان با کارخانه حریر بافی به عنوان رستوران کارخانه بنا گردید و در سالهای 1320 تا 1324 ه.ش مرکز فرماندهی نیروهای ارتش شوروی بود . پس از خروج متفقین از سال 1325 این بنا بنام دبیرستان شاپور و پس از مدتی تحت نام دبستان پروین اعتصامی مورد بهره برداری آموزشی است . ساختمان مدرسه از یک طبقه و زیر زمین تشکیل شده است و ورودی آن در جهت جنوبی و دارای سر درب تزئینی است . در حال حاضر این مدرسه از 13 کلاس آموزشی ، یک دفتر آموزشی و دو سالن و 6 باب سرویس بهداشتی و حدوداً 1000 متر مربع حیاط بعنوان فضای داخلی مدرسه را تشکیل می دهد لازم به ذکر است که کلاسهای آموزشی مجهز به کتابخانه کلاسی بوده و دو کلاس درس به صورت هوشمند تجهیز گردیده است .

IMG 3625 300x224 موقعيت جغرافيايي دبستان پروين اعتصامي

فرستادن دیدگاه