پایگاه کتاب درسی

بحمدا… وضعیت انجام علوم آزمایشگاهی درآموزشگاه از سوی همه آموزگاران بسیار مطلوب و قابل تقدیر است. ضمن تشکر از  آموزگار پرتلاش پایه سوم این دبستان خانم جعفرصالحی  به جهت اهتمام به فعالیتهای آزمایشگاهی ، این تلاش مستمر را به فال نیک می گیریم و آرزو می کنیم در سال جاری به همت همکاران ارجمند کارگاه آزمایشگاه در هیچ یک از روزهای کاری مدارس تعطیل نباشد .فعاليتهاي آزمايشگاهي يکي از ارکان اصلي آموزش  محسوب شده و موجبات رشد دانش علمي، مهارت و نگرشهاي علمي دانش‌آموران را فراهم مي‌سازند. انجام فعاليتهاي آزمايشگاهي علاوه بر تثبيت يادگيري و افزايش ميزان ماندگاري مفاهيم آموخته شده، سبب دست ورزي و کسب مهارت‌هايي مي‌گردد که در زندگي روزانه مورد استفاده قرار گرفته و زمينه‌هاي نوآوري، خلاقيت و تفكر انتقادي را در فراگيران فراهم مي‌سازد. صاحبنظران آموزش ، انجام آزمايش را ضروري‌ترين بخش برنامه‌ درسي می دانند .

دلایل زیادی وجود دارد که به نوعی بیان کننده اهمیت انجام آزمايش در آموزش اثر بخش  می‌باشند. برخی از این دلایل عبارتند از:

1-انجام آزمايش به دانش آموز کمک می‌کند تا مهارت‌های مورد نياز یک دانشمند را کسب کند. این مهارت‌ها عبارتند از: برنامه‌ریزی، مشاهده دقیق، اندازه‌گیری، ثبت دقیق و درست اطلاعات، نمایش شفاف و به دور از اغراق اطلاعات، ارائه صحیح نتایج و یافتن ارتباط منطقی بین متغیرها.

2-انجام آزمايش سبب می شود تا دانش آموزان حقایق و مفاهیم علمی را بهتر درک نمایند.

3-انجام آزمايش سبب فعال شدن یادگیری شده و دانش آموزان را وادار می کند تا درباره اهداف آزمايش فکر کنند. بنابراین با اجرای آزمايش، به جای اینکه دانش‌آموزان در مقابل بارش یک طرفه اطلاعات از طرف معلم تسلیم شوند، به طور فعال در مبادله اطلاعات و تجربه با معلم شریک می شوند.

4-انجام آزمايش سبب واقعی تر جلوه دادن حقایق علمی می شود.

5-انجام آزمايش به دروس علوم تجربی هیجان و علاقه بیشتری می بخشد.

6-انجام آزمايش سبب رشد مهارتهای مورد نظر برنامه درسی و اهداف آموزشی نظیر: گسترش ارتباطهای علمی، رشد سواد علمی و توانایی استفاده از فناوریهای اطلاعات و ارتباطات می شود. ومن الله التوفیق.

Photo 0013 پایگاه کتاب درسی Photo 0014 پایگاه کتاب درسی Photo 0015 پایگاه کتاب درسی Photo 0016 پایگاه کتاب درسی Photo 0017 پایگاه کتاب درسی Photo 0019 پایگاه کتاب درسی Photo 0020 پایگاه کتاب درسی Photo 0021 پایگاه کتاب درسی Photo 0022 پایگاه کتاب درسی Photo 0023 پایگاه کتاب درسی

فرستادن دیدگاه