پنجم الف جشن پایان سال را در کلاس برگزار نمودند

دانش آموزان پنجم الف هم به همراه آموزگار محترم جشن چهارشنبه سوری را در کلاس درس با شکوه خاصی برگزار نمودند که چینش سفره این مراسم بیانگر این است که دانش آموزان با علاقه و انگیزی زیادی به استقبال این روز رفتند که جا دارد از تلاش کلیه دانش آموزان به ویژه آموزگار محترم تقدیر و تشکر به عمل آید .

IMG ۲۰۱۴۰۳۱۲ ۰۸۲۲۴۷ پنجم الف جشن پایان سال را در کلاس برگزار نمودند IMG ۲۰۱۴۰۳۱۲ ۰۸۲۴۳۹ پنجم الف جشن پایان سال را در کلاس برگزار نمودند IMG ۲۰۱۴۰۳۱۲ ۰۸۲۴۴۸ پنجم الف جشن پایان سال را در کلاس برگزار نمودند IMG ۲۰۱۴۰۳۱۲ ۰۸۲۵۴۰ پنجم الف جشن پایان سال را در کلاس برگزار نمودند IMG ۲۰۱۴۰۳۱۲ ۰۸۲۵۴۴ پنجم الف جشن پایان سال را در کلاس برگزار نمودند

فرستادن دیدگاه