کیفیت بخشی به فعالیتهای فرهنگی و هنری

شهید مطهری حدود نیم قرن پیش  می گوید :

«… در هدایت و رهبری نسل قدیم ما احتیاج داشتیم به یک طرز بیان و تبلیغ و یک جور کتاب ها، امّا امروز آن طرز بیان و آن طرز کتاب ها به درد نمی خورد، باید و لازم است رفرم و اصلاح عمیقی در این قسمت ها به عمل آید. باید با منطق روز و زبان روز و افکار روز آشنا شد و از همان راه به هدایت و رهبری مردم پرداخت.» (شهیدمطهری، ده گفتار، ص ۱۴۳).

وجود نارسایی و ابهام در زوایای گوناگون نظام تربیتی ما کاملاً مشهود است. در دنیای امروز باید به پرسش های اساسی ذهن خود و جوانان پاسخ در خور داد، یعنی در واقع باید یک فلسفه تعلیم و تربیت رشد یافته تدوین کرد.

شاید عقب افتادگی ها در عرصه نظام تربیتی و آسیب پذیری فرهنگی از همین نقطه سرچشمه گرفته باشد. چرا که چالش ها و آسیب ها در این زمینه؛ به اشکال مختلف هویداست:

۱٫۱) شبه زاد بودن برخی بحث ها به دلیل نبود استحکام دلایل مربوطه.

۱٫۲) نبود شاخص های هنجاری و ابهام در توقعات از تربیت دانش آموزان.

۱٫۳) عدم تناسب محتوای کتاب و برنامه های پرورشی با نیازهای امروزی

در این باره به نظر می رسد بهترین راهکار این است که صاحب نظران و اندیشمندان حوزه آموزش و پرورش با کمک معلمان و مربیان بابهره گیری از اعتقادات، قرآن و جهان بینی اسلامی و روایات معصومین (ع) فلسفه تعلیم و تربیت کارآمدی که پاسخگوی نیازهای روز دانش آموزان و مربیان باشد را تدوین نمایند.

لذا در این راستا  کادر اداری و پرورشی آموزشگاه ، همگام با طرح و برنامه های شهرستانی و استانی جهت کیفیت بخشی به فرهنگ و هنر در حوزه پرورشی گام های مهمی را برداشته اند.

Photo 0015 کیفیت بخشی به فعالیتهای فرهنگی و هنری Photo 0008 کیفیت بخشی به فعالیتهای فرهنگی و هنری

فرستادن دیدگاه