جلسه مروجین سلامت دبستان

طرح مروجین سلامت در مدرسه چند سالی است در راستای حفظ سلامت دانش آموزان اجرایی شده است.
کمالی با اشاره به اینکه حفظ سلامت از اصلی ترین ریشه های توسعه یافته جوامع بشری است، افزود: در دین مبین اسلام بارها بر حفظ سلامت جسمی و روحی افراد تاکید شده است؛ لذا توجه به این مقوله باید در اولویت کار مسئولین مدرسه قرار بگیرد.لذا در این راستا جلسه توجیهی و گزارش عملکرد با حضور مروجین سلامت آموزشگاه تشکیل شد.

Photo 0048 جلسه مروجین سلامت دبستان Photo 0049 جلسه مروجین سلامت دبستان Photo 0050 جلسه مروجین سلامت دبستان Photo 0065 جلسه مروجین سلامت دبستان

فرستادن دیدگاه