مطالب موضوع "آموزشی و پرورشی"

آموزش بهداشت دهان و دندان

۲۰۱۵۰۴۱۳_۰۸۱۴۳۰

هر فردی در طول زندگی خود دو سری دندان دارد دندانهای شیری و دائمی، دندانهای شیری از 6 ماهگی تا 3 سالگی در دهان رویش می کنند از سن 6 تا 12 سالگی به مرور این دندانها می افتند و بجای آنها دندانهای دائمی رویش می یابند و در صورت مراقبت صحیح تا پایان عمر در دهان باقی می مانند وظایف مهم دندانها 1- نقش اساسی در جویدن و تغذیه 2- حفظ زیبایی چهره و لبخند ، تلفظ صحیح کلم...

ادامه مطلب ...

فاطمه، معیار فضایل بود و اسوه ی سرآمدان عصمت و میزان محسنین

فاطمه

حضرت فاطمه نخستین ستاره ای بودی که در عرش به خورشید نبوت رسیدی؛ ستاره ای نیلی به رنگ جراحت آسمان و زخم زمان. ای ام ابیها! ای مهربان ترین مادر، حبیبه ی حق و شفیعه ی حشر! پدر و مادرم فدای پینه ی دست هایت باد. تو محور آسیای ایثاری و اولین علت خلقت. ای مادر رسالت و همتای ولایت! به روزهایی می اندیشیم که پس از واقعه ی عظیم غدیر، همراه با حسنین به خانه های اهل مدینه می رفتی و با بیان ...

ادامه مطلب ...
صفحه 1 از 11