مطالب موضوع "اخبار شورای دانش آموزشی"

تصمیمات شورای دانش آموزی باید اجرایی شود

IMG_2041

پنجمین جلسه شورای دانش اموزی در روز شنبه 4 بهمن با حضور اکثریت اعضای شورای دبستان پروین اعتصامی برگزار شد . کمالی مدیر دبستان در این جلسه با بیان اینکه مشارکت دانش آموزان در مدیریت مدارس از مهمترین کارکردهای انتخابات دانش آموزی است اظهار کرد : شوراهای دانش آموزی نماد تمرین نوعی دموکراسی در مدارس هستند. وی افزود: رویکرد مسئولین مدرسه به خصوص آم...

ادامه مطلب ...

اولین جلسه شورای دانش آموزی برگزار شد

IMG_0761

شوراي دانش آموزي فرصتي مناسب براي مشارکت عملي دانش آموزان در توسعه و تقويت فعاليت هاي آموزشي،تربيتي،فرهنگي،هنري و...  -  شوراي دانش آموزي تمرين مسوليت پذيري و مشارکت جويي دانش آموزان در امور مدرسه  است در همین راستا دبستان پروین اعنصامی شهرستان چالوس هم برابر دستورالعمل مبادرت به تقویت این نهاد مدرسه ای گرفته است .

صفحه 1 از 11