مطالب موضوع "اخبار کادر آموزشی"

آزمایش و آشنایی با وسایل آزمایشگاهی

IMG_3549

وسایل شیشه ای وسایل شیشه ای خود به دو دسته مدرج و غیر مدرج طبقه بندی می شوند ، بدیهی است که از ظروف مدرج برای تعیین حجم استفاده می شود . در هنگام کار با ظروف مدرج توجه داشته باشید که با توجه با کشش سطحی آب ، سطح آن در یک استوانه نسبتاً باریک به صورت مقعر در می آید . به سطح فوق مینیسک گفته می شود . سئوالی که پیش می آید این است که در این صورت مبنای تنظیم و ...

ادامه مطلب ...
صفحه 1 از 11